Achtergrond en context actualiteit

Wij duiden als VHP2 op deze plek het nieuws en de actualiteit en plaatsen het daarmee in het kader van onze dienstverlening aan onze leden. Wij nodigen onze leden nadrukkelijk uit om op het nieuws te reageren. 

Nieuws/actualiteit CAO Metalektro

In de Metalektro is het CAO-overleg na het eindbod van de werkgevers stil komen te liggen. De VHP2 heeft zich na het verlopen van het ultimatum achter de gezamenlijke acties van de vakorganisaties geschaard en samen met onze leden besloten om het CAO-overleg voorlopig niet te vervolgen. De verschillen tussen jullie wensen en de wensen van de werkgevers via de FME was te groot waardoor de VHP2 samen met de andere vakorganisaties ervoor hebben gekozen om middels acties de werkgevers te doen inzien dat het anders moet. Onder CAO-actueel vinden jullie de nieuwsbrieven die wij hierover hebben gepubliceerd.

Nieuws / actualiteit CAO Philips

Kort geleden heeft de VHP2 samen met de andere vakorganisaties en Philips een onderhandelingsresultaat bereikt voor een CAO met een looptijd van 2 jaar (1 januari 2015 tot 1 januari 2017). Deze afspraak geeft werknemers vooruitlopend op de splitsing van Philips de zekerheid van een CAO. Onder  CAO-actueel vinden jullie de nieuwsbrieven met de details van de afspraken en de nieuwsbrieven over de totstandkoming van de afspraken. Reacties op het bereikte resultaat zijn welkom.

Nieuws / actualiteit Pensioen

Staatsecretaris Klijnsma heeft in juni ’15 de aangekondigde hoofdlijnennotie naar de Tweede Kamer gestuurd. De VHP2 neemt deel aan de werkgroep pensioenen van de Vakcentrale voor professionals VCP. Op dit moment wordt binnen de SER over twee delen van de hoofdlijnennotitie gesproken.

1. Verlaten doorsneesystematiek: De VCP neemt deel aan een SER commissie die over de gevolgen van het verlaten van de doorsneesystematiek advies uitbrengt. De commissie onderzoekt op dit moment vier verschillende varianten voor het opvangen van de transitielast. De VHP2 vindt dat de doorsneesystematiek mag worden verlaten, maar het is voor ons niet acceptabel dat een groep die tot nu solidair is geweest (de hele groep 30-60 jarigen) eenzijdig de rekening betaalt door een (fors) lagere pensioenopbouw. Overgangsmaatregelen die worden getroffen moeten landelijk zijn. Het mag niet zo zijn dat zodra een werknemer van pensioenfonds A naar PF B gaat zijn recht op overgangsmaatregelen verliest. Dit om de arbeidsmobiliteit niet te beperken.

2. De uitwerking van variant IV c van het SER Advies (persoonlijk pensioenvermogen met uitgebreide collectieve risicodeling). Dat houdt in: Delen van alle risico’s, ook met toekomstige deelnemer. 

De VCP neemt deel aan een SER commissie om deze variant van het SER Advies nader uit te werken. Voor de zomer is de commissie bezig geweest met het uitwerken van verschillende varianten van persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling (stap 1). De subcommissie heeft aangegeven dat er nog geen uitspraak kan worden gedaan welke (sub) variant(en) de voorkeur heeft. Eerst dienen verschillende varianten nog nader uitgewerkt te worden om tot een kwantitatieve analyse te komen (stap 2). Hierover heeft de afgelopen weken afstemming met een aantal specialisten plaatsgevonden. Op korte termijn worden de uitkomsten hiervan besproken zodat daarna het CPB de diverse varianten kan gaan doorrekenen