Algemene Ledenvergadering VHP2

maandag 10 april 2017

Datum/tijd:         10 mei 2017 van 18.30 uur tot 21.30 uur

Locatie:                Hotel Koningshof, Locht 117, Veldhoven

Programma:       Toekomst/ontwikkeling van de arbeidsmarkt

18.30 uur             Ontvangst met koffie

19.00 uur             Opening                        

19.10 uur             Jan Peter van den Toren:

Jan Peter van den Toren (Birch consultants) promoveerde in 1996 aan de Universiteit van Leiden en was van 1997 tot 2003 bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over de arbeidsmarkt, overlegstructuren en innovatiebeleid. Hij begeleidt veel sectoren en regio’s en de nieuwe clusters en valley’s bij de vormgeving van hun innovatie- en arbeidsmarktaanpak. Voor de ALV ging Jan Peter van den Toren met de VHP2 contactpersonen in gesprek over de arbeidsmarkt van de toekomst. Hij plaatst zijn bevindingen uit de middag in het perspectief van zijn visie op de arbeidsmarkt.

19:45 uur             Korte break

20.00 uur             Godwin van Dijk (voorzitter), Hans van Sprang (vice-voorzitter), Jörg Sauer (directeur) gaan met elkaar en de leden in gesprek  over de ontwikkeling  van  VHP2 gerelateerd aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wat kan VHP2 doen om, professionals te helpen hun arbeidsmarktpositie te verstevigen?

21.00 uur             Staf Depla:                              

Staf Depla (wethouder Eindhoven) neemt jullie mee in zijn kijk op de ontwikkelingen (regionale) arbeidsmarkt, zoals flexibilisering en de manier waarop werknemers en bedrijven zich op die toekomstige ontwikkelingen het beste kunnen voorbereiden. Hij geeft voorbeelden waarbij de triple helix (overheid/onderwijs/bedrijfsleven) samenwerkingsverbanden succesvolle transformaties op de arbeidsmarkt tot stand kunnen brengen.

21.30 uur             Afsluiting en daarna borrel

Het programma is verder in muzikale handen van Troeba Theater (Jeroen Tessers en Marco van Duuren), die de inhoud van de avond op energieke wijze zullen begeleiden met improvisatietheater.

aanmelden via info@vhp2.nl

routebeschrijving

bustijden

vorige  terug naar overzicht