Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de VHP2 nodigt haar leden van harte uit aanwezig te zijn bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 april van 18.30 uur tot 21.30 uur.

De ledenvergadering zal in het teken staan van de toekomst: VHP2020! Een bijzondere vergadering omdat wij u willen vragen om actief mee te denken over de mogelijke toekomstscenario’s van onze vereniging.

Progamma:

18.00 uur        Ontvangst met koffie

18.30 uur        Opening door voorzitter/directeur VHP2

18.35 uur        Toelichting van de jaarcijfers door Ronald Koenes, penningmeester van de VHP2

18.45 uur         Prof. dr. mr. Leo Witvliet gaat in zijn bijdrage o.a. in op:

De transformatie van de arbeidsmarkt waaronder de veranderingen van productiemethoden, internationalisering, technologische ontwikkeling, maar ook de meer sociaal maatschappelijke vraagstukken. Samengevat: het spanningsveld collectief versus individueel en veranderende loyaliteiten tussen werkgevers en werknemers.

Daarna schetst hij enkele beelden van mogelijke transitie onderwerpen tussen de arbeidsmarkt van nu en die van morgen. Een thema daarbij zal zijn het organiseren van werkzekerheid, iets waar alle werkenden mee te maken krijgen, naast de z.g kleinschaligheidsrevolutie.

Vanuit welke positie en met welk mandaat zou de VHP2 in een permanent transformationele arbeidsmarkt een rol van betekenis kunnen spelen.  

19.15 uur        Pauze

19.30 uur        Het is 2020. Een groot deel van de producten die je gebruikt, inclusief kleding en cosmetica, worden met 3D printers gefabriceerd. Supermarkten vullen automatisch je koelkast, die direct in verbinding staat met het internet. En via augmented reality ben jij in staat om als leek de meest complexe taken uit te voeren.

Veranderingen gaan steeds sneller en de impact van veranderingen wordt steeds groter. Ook het speelveld van vakverenigingen zal er in 2020 anders uit zien. De grote vraag is hoe VHP2 op een slimme manier kan inspelen op deze veranderingen in plaats van zich door deze veranderingen te laten overvallen.

Hier gaan wij tijdens de ALV over nadenken. Jullie zullen door Wendy Hensbergen  van Frisse Blikken worden meegenomen in het verleden, het heden en de toekomst van VHP2. Via prikkelende opdrachten en scenario's gaan jullie samen op zoek naar future proof ideeën voor VHP2.

21.30 uur        Afsluiting en daarna borrel

Aanmelden graag voor 5 april per e-mail: info@vhp2.nl

 

vorige  terug naar overzicht