CAO AKKOORD POSTNL BEREIKT NA MOEIZAME ONDERHANDELINGEN

vrijdag 13 oktober 2017

CAO AKKOORD POSTNL BEREIKT NA MOEIZAME ONDERHANDELINGEN

De VHP2 heeft samen met De Bond van Post Personeel en CNV Publieke Diensten een principeakkoord bereikt over de cao voor PostNL met een looptijd van 1 april 2017 tot en met 31 december 2018. De FNV heeft het principeakkoord niet getekend. Op verschillende punten die de VHP2 belangrijk vindt is een resultaat bereikt. Te denken valt aan: loon, werkgelegenheid, reiskosten, persoonlijk keuze budget, carrièrewendingen  en generatiepact. De VHP2 legt dit resultaat met een positief advies aan haar leden voor. De belangrijkste resultaten uit het akkoord:

Loon
Het salaris wordt in vijf stappen verhoogd met 2,6% gedurende de looptijd van de cao:

-       Per 1 april 2017 met 0,5 procent

-       Per 1 oktober 2017 met 0,6 procent

-       Per 1 april 2018 met 0,5 procent

-       Per 1 juli 2018 met 0,5 procent

-       Per 1 oktober 2018 met 0,5 procent

In december 2017 ontvangen de medewerkers van PostNL een eenmalige uitkering van 50 euro netto (full timers). Parttimers ontvangen een bedrag afhankelijk van de omvang van je contract, maar minimaal 25 euro netto.

Werkgelegenheid
In een steeds verder krimpende briefpostmarkt verdwijnen veel banen. Aan de andere kant ontstaan er ook banen bij PostNL (denk aan pakketten). De VHP2 vindt het belangrijk dat daarover afspraken zijn gemaakt met PostNL:

-       In 2018 komen er 150 vacatures beschikbaar voor interne doorstroom binnen PostNL. Dat is inclusief opleiding als dat nodig is en de garantie dat collega’s die intern doorstromen naar Pakketten kunnen terugkeren in hun oude functie na een proefperiode.

-       Daarnaast komen er bij Transport 25 opleidingsplaatsen met baangarantie voor vrachtwagenchauffeurs.

Reiskosten woon-werk
De regeling tegemoetkoming in het woon-werkverkeer wordt per 1 januari 2018 verbeterd en versimpeld. Het tarief gaat omhoog naar 19 eurocent per kilometer. Voor het grootste deel van de medewerkers is dit een verbetering. De tegemoetkoming geldt voor een enkele reis vanaf 6 tot en met 60 (was 50) kilometer en voor maximaal 4 dagen per week. De aanvullende tegemoetkoming woon-werk uit de huidige cao vervalt. Voor de kleine groep medewerkers die er hierdoor op achteruitgaat hebben we voor 2018 en 2019 een volledige compensatieregeling afgesproken.

Generatiepact
Voor 2018 zijn er afspraken gemaakt die bepaalde groepen oudere medewerkers in staat stellen om langer door te werken, waarbij men in een werkweek minder dagen gaat werken. De regeling geldt voor medewerkers vanaf 60 jaar tot en met 64 jaar met een contract van minimaal 32 uur. Deze medewerkers kunnen ervoor kiezen om 60 procent van hun contractomvang te gaan werken, waarbij ze 80 procent krijgen betaald en ook voor 80 procent pensioen opbouwen. De afspraak is met PostNL gemaakt, dat door invoering van het generatiepact de werkdruk niet mag toenemen.

Pensioen
In de huidige pensioenregeling ligt de pensioenleeftijd op dit moment op 67 jaar. Door aanpassing in de  belastingwetgeving gaat de huidige pensioenleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar per 1 januari 2018. Waarbij het natuurlijk nog steeds mogelijk blijft om het pensioen eerder in te laten gaan. Dat kan nog steeds vanaf 60 jaar.

Pilot persoonlijk keuzebudget
In 2018 wordt gestart met een pilot waarbij medewerkers eigen keuzes kunnen maken in hun arbeidsvoorwaarden. In eerste instantie wordt dit gedaan met een pilotgroep in de schalen 9 tot en met 13 en medewerkers die onder de beloningsregeling recent afgestudeerde hbo’ers en academici vallen. Eind 2018 wordt de pilot geëvalueerd. Indien succesvol, wordt het persoonlijk keuzebudget ingevoerd voor alle salarisschalen.

Hoe nu verder?

De komende weken gaan de VHP2-leden stemmen over het akkoord evenals de leden van de andere betrokken vakorganisaties.

Met vriendelijke groet

Andre Tumelaire en Casper Vaandrager; onderhandelingsdelegatie VHP2

 

vorige  terug naar overzicht