Cao-onderhandelingen PostNL

Afgelopen vrijdag 12 februari hebben de vakorganisaties, waaronder de VHP2, en PostNL hun inzetbrieven uitgewisseld. Inzet VHP2, inzet 3 vakorganisaties en de inzet PostNL.

Belangrijke thema’s in de inzetbrieven van de vakorganisaties zijn: duurzame inzetbaarheid, inkomensontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en werkdruk.  De inzetbrief van PostNL heeft drie hoofdonderwerpen: marktconformiteit, flexibiliteit en overige voorstellen (waaronder secundaire arbeidsvoorwaarden).

De inzetbrief van PostNL bevat een aantal verslechteringsvoorstellen die een stevige negatieve impact hebben op de arbeidsvoorwaarden van een groot deel van de werknemers. Wij hebben de werkgever direct laten weten dat hieruit weinig waardering blijkt voor medewerkers van PostNL, die door reorganisatie op reorganisatie toch al een onzekere toekomst hebben! Blijkbaar is er geen waardering voor de loyaliteit van de medewerkers vanuit PostNL.

Dinsdag 16 februari spreken wij opnieuw met de werkgever. Doel van dit gesprek is om verduidelijking te vragen waarom deze voorstellen zo hard worden ingezet en naar de onderbouwing van de verslechteringsvoorstellen. Uiteraard zullen wij tijdens dit gesprek aan de werkgever toelichten waarom wij onze voorstellen belangrijk vinden voor de medewerkers van PostNL. Als de werkgever onverkort vast blijft houden aan de gekozen inzet, dan zit er voor de vakorganisaties niets anders op dan terug te gaan naar de leden. Wij nemen aan dat het niet zover hoeft te komen! 

 

 

Met vriendelijke groet,

vorige  terug naar overzicht