Cao overleg Ampleon

vrijdag 27 januari 2017

Op dinsdag 24 januari 2017 heeft er opnieuw overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordiging van Ampleon management en de vakorganisaties. De goed bezochte leden/personeelsmeeting sterkt ons in onze opvatting dat we in dit stadium van het overleg geen concessies hoeven te doen. We hebben aan de hand van de wederzijdse voorstellen gekeken welke punten we kunnen wegstrepen en welke punten overblijven. Ampleon heeft voor het eerst een integrale reactie heeft gegeven op alle cao onderwerpen inclusief een sociaal plan.

 De integrale reactie van Ampleon houdt op hoofdlijnen in:

-          Looptijd nieuwe cao tot 1 april 2018

-          Per 1 april 2017 1,75% loon erbij

-          Vakgroepen 80 en 90 in de cao houden maar wel  voortzetten   merit matrix

-          Studie op Ampleon bonussysteem, vakgroepen tot 50 ook in bonussysteem

-          Aanhouden gedifferentieerd collectief

-          Geen blokkade om een sociaal plan af te spreken

De vakorganisaties hebben na onderlig beraad de volgende reactie op hoofdlijnen gegeven:

-          Looptijd cao tot 1 april 2018 is akkoord

-          De geboden loonsverhoging is onvoldoende

-          Bonusstudie is ok (hoe procesafspraken te maken die in de praktijk daadwerkelijk effectief zijn?)

-          Merit-matrix en gedifferentieerd collectief moeten uit de cao

-          Sociaal plan afspreken dat marktconform is met plaatsmaakregeling, Kantonrechtersformule, support voor het vinden van een andere baan

Om te voorkomen dat er achteraf misverstanden gaan ontstaan over de wensen van Ampleon of vakbonden, is afgesproken dat er op de nodige thema’s huiswerk gemaakt zal worden ten behoeve van redactie en over het aanleveren van tekstvoorstellen.

 Het overleg zal op 10 februari as. worden voortgezet.

 

vorige  terug naar overzicht