Cao Philips Lighting

woensdag 15 maart 2017

Afgelopen maandag heeft de VHP2 samen met de andere vakorganisaties en Lighting een Cao-onderhandelingsresultaat bereikt.

Tijdens het overleg bespraken wij de ambities om met de eerste Lighting Cao tegemoet te komen aan de wensen van werknemers en Lighting om de eigen identiteit duidelijker dan voorheen te markeren. Die ambitie is er zeker maar we hebben ervoor gekozen om bij deze eerste Lighting Cao dicht bij het huidige afsprakenpakket te blijven. Achter de schermen is wel aan een volledig nieuwe lay-out en redactie gewerkt waardoor jullie als het goed is een aantrekkelijke en volstrekt duidelijke Cao tot jullie beschikking krijgen. Voor de rest kan ik vermelden dat het overleg met Lighting in goede harmonie is verlopen en dat geeft mij het vertrouwen dat we de komende jaren verder kunnen werken aan jullie arbeidsvoorwaarden.

Het resultaat houdt op hooflijnen het volgende in:

Looptijd is 1-1-2017 tot en met 31-12-2017

De lonen worden structureel verhoogd:
- per 1-5-2017 met 0,75% - per 1-9-2017 met 1,25%
- er geldt een vloer van 300 euro per % (alleen te verwerken in de individuele salarissen).

Variabel salaris: Er komt een nieuwe variabel salarisregeling. De regeling wordt voor 40% gebaseerd op het Philips Lighting groepsresultaat en voor 60% is hij afhankelijk van je eigen beoordeling en de financiële resultaten van je eigen groep.

Partnerverlof: De huidige regeling voor partnerverlof wordt uitgebreid met additioneel 2 dagen en komt daarmee op een totaal van 4 dagen uit.

Protocol afspraken:

    1. Mantelzorg: een paritair samengestelde werkgroep zal tijdens de looptijd van de Cao een onderzoek doen onder de medewerkers.
    2. Carrièrewending: er zal een tripartite projectgroep (onderneming, vakorganisaties en Centrale Ondernemingsraad) worden gevormd om het onderwerp carrièrewending in al zijn facetten verder uit te werken.

Duurzame inzetbaarheid:

    1. Voor 2017 wordt een nieuwe e-miles portfolio geïntroduceerd, inclusief opleidingsexperiment. Gedurende de looptijd van de cao wordt nagedacht over een andere invulling per 2018.
    2. De onderneming zal zorgdragen dat medewerkers ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling van hun competenties.

Ad 1 en 2) Onze loonvraag was 2,5 %. In onze voorstellen refereerde ik ook aan de afspraken die we in aanpalende sectoren hebben gemaakt. De gerealiseerde verhoging van 2,0 % is in lijn met deze afspraken en is mede om die reden alleszins verdedigbaar. De looptijd van 12 maanden is relatief kort, maar dat geeft ons de kans om bij het volgende Cao-overleg afspraken te maken die nog meer recht doen aan de situatie bij Lighting. 

Ad 3) De nieuwe Variabel Salaris regeling zie ik als een duidelijke verbetering. Dat komt met name omdat de kans op een uitbetaling toeneemt. Enerzijds wordt 40 % van het variabel salaris door de Lighting resultaten bepaalt. Dit komt tegemoet aan de van onze leden kenbaar gemaakte wens voor een winstdelingsregeling. Daarnaast, is het niet langer zo dat wanneer jouw groep haar resultaten niet haalt maar jij wel (score 2-5) er niet uitgekeerd wordt. Tevens wordt het aantal lines of sight binnen Lighting fors gereduceerd. Daarmee wordt het voor werknemers eerder duidelijk is waarom zij aan een bepaalde line of sight zijn gekoppeld. Uiteraard is de uitrol en de communicatie van de gewijzigde regeling belangrijk om tot een breder draagvlak te leiden. Philips Lighting zal dan ook verdere details met betrekking tot deze nieuwe Variabel salaris regeling spoedig communiceren.  

Ad 5 en 6) Met het oog op jullie duurzame inzetbaarheid gaan we in werkgroepverband bekijken op welke wijze we carrièrewendingen binnen Lighting vorm kunnen geven. Daarnaast was het de wens van leden om middels een onafhankelijk assessment zicht te krijgen op hun competenties en hun  ontwikkelpotentieel. Deze wens is gehonoreerd en jullie zullen in het kader van de E-miles daar binnenkort meer over horen.

vorige  terug naar overzicht