CSP Philips

donderdag 14 september 2017

Philips heeft plannen voor organisatorische wijzigingen. Deze plannen leiden in de komende jaren mogelijkerwijs tot het verlies van arbeidsplaatsen. Omdat de plannen de looptijd  van het huidige Centraal Sociaal Plan (CSP) overstijgen heeft Philips ons uitgenodigd om over een nieuw sociaal plan te spreken.

Het wordt ook jouw sociaal plan en om die reden horen we graag met welk sociaal plan we je het beste helpen.

Het huidige CSP is afgesproken tijdens de totstandkoming van de Wet Werk en Zekerheid met de daarbij behorende wettelijke transitievergoeding. Tegen het licht van de verandering van het wettelijke kader hebben we met Philips afgesproken dat de hoogte van de ontslagvergoeding voor iedere werknemer (wat dienstjaren en salaris betreft) op 1-7-2015 wordt vastgesteld. Dat betekent dat dienstjaren en salarisverhogingen na 1-7-2015 niet meer van invloed zijn op de hoogte van ieders ontslagvergoeding.

Ik denk zelf dat deze afspraak niet echt duurzaam is en dat het nu, ruim 2 jaar na de bevriezingsdatum, goed is om de afspraken te herzien.

Met onze Cao-commissie hebben wij een herziening uitgewerkt die wij met Philips willen bespreken. In het kort komt dat op het volgende neer:

  • Tot 1-7-2015 berekening van de ontslagvergoeding conform de kantonrechtersformule
  • Na 1-7-2015 worden die dienstjaren berekend met een andere systematiek. Bij de transitievergoeding telt elk dienstjaar in de eerste 10 jaar van het dienstverband voor 0,33 maandsalaris. Wij stellen voor dat elk dienstjaar in de eerste 10 jaren voor 0,5 maandsalaris telt. Bij de transitievergoeding telt elk dienstjaar in de jaren daarna voor 0,5 maandsalaris. Wij stellen voor dat elk dienstjaar daarna voor 1 maandsalaris telt.
  • Wij stellen voor om het opleidingsbudget van € 5.000,- naar € 7.000,- te verhogen.
  • Wij stellen voor om het nieuwe CSP per 1-1-2018 te laten ingaan zodat de reparatie van de periode na 1-7-2015 al 1 jaar eerder ingaat en niet pas per 1-1-2019

In het kader van Resilience@work hebben wij in de afgelopen jaren geprobeerd om werknemers te helpen hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. We hebben daar hard aan gewerkt en op dat vlak hebben we ook vooruitgang geboekt. Persoonlijk ben ik van mening dat een goede arbeidsmarktpositie de beste inkomensgarantie voor de toekomst is. Ik denk ook dat op de lange termijn een relatie gelegd kan worden met de investeringen in de arbeidsmarktzekerheid van werknemers en de hoogte van de ontslagvergoeding. Helaas zie ik nog steeds teveel voorbeelden van werknemers die erg lang doen over het vinden van een andere baan en die in de nieuwe baan fors in inkomen achteruit gaan. Voor die gevallen is een goede ontslagvergoeding van belang zodat hun inkomensschade enigszins beperkt wordt. 

vorige  terug naar overzicht