Definitief akkoord nieuw Sociaal plan PostNL

woensdag 2 december 2015

De leden van de VHP2 en de leden van de andere vakorganisaties hebben ingestemd met het principeakkoord over het

nieuwe Sociaal plan. Op 1 december is het Sociaal plan door alle partijen ondertekend. Het nieuwe Sociaal plan is nu definitief en geldt vanaf 1 januari 2016 voor alle medewerkers die vallen onder de cao van PostNL.

Belangrijk uitgangspunt van het Sociaal plan is het behouden van werkgelegenheid. Het zoveel mogelijk begeleiden van medewerkers van werk naar werk zowel binnen als buiten PostNL. Hiermee wordt voorkomen dat medewerkers gedwongen het bedrijf moeten verlaten.

De belangrijkste afspraken op een rijtje:

Looptijd: het nieuwe Sociaal plan is vijf jaar geldig; van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

Begeleiding door Mobility: alle medewerkers kunnen gebruik maken van de begeleiding door Mobility. Medewerkers die overcompleet worden, kunnen kiezen voor een intensievere begeleiding ‘van werk naar werk’.

Invoering van een fasemodel: als medewerkers te maken krijgen met een reorganisatie, biedt het fasemodel hen verschillende keuzes. Het belangrijkste uitgangspunt van het fasemodel is dat een medewerker die snel kiest voor het beëindigen van het dienstverband, een hogere vergoeding ontvangt dan de medewerker die later vertrekt.

Menukaart pensioengerechtigden: met de menukaart pensioengerechtigden krijgen medewerkers van 60 jaar en ouder extra mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan. Het management van PostNL bepaalt of,wanneer en hoe lang en voor welke groep dit wordt opengesteld bij een reorganisatie.

Andere afspraken: het nieuwe Sociaal plan bevat nog een aantal andere afspraken die nieuw of aangepast zijn. Bijvoorbeeld over een ’toelage lagere functie’ als een medewerker een functie krijgt aangeboden met een lagere salarisschaal.

Met vriendelijke groet,

Casper Vaandrager

vorige  terug naar overzicht