Inperking concurrentiebeding voor flexwerkers

maandag 13 oktober 2014

Op 1 januari 2015 worden de strengere regels rond het concurrentiebeding van kracht .

De mogelijkheden voor werkgevers om te  pas en te onpas een concurrentiebeding te eisen, worden beperkt. De belangrijkste wijzigingen op een rij.

• Concurrentiebeding in principe niet langer toegestaan in tijdelijke contracten
• Uitzondering voor functies met bedrijfsgevoelige informatie
• Motiveren is dan  een vereiste


De overheid tracht met het hervormen van het concurrentiebeding de positie van flexwerkers te verbeteren. Daarom is het bij tijdelijke contracten gesloten op of na  1 januari 2015 in het algemeen niet langer toegestaan een concurrentiebeding op te nemen. Dit geldt ook voor het relatiebeding. In contracten voor onbepaalde tijd blijft de mogelijkheid voor een concurrentiebeding ongewijzigd.

Motivering nodig
Toch blijft het in sommige gevallen mogelijk in een tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Meestal zal het dan gaan om bedrijven waar gewerkt wordt met zeer gevoelige informatie. Voorwaarde is dan dat de werkgever een motivatie aan het contract toevoegt waarin hij uitlegt waarom het vanwege  een ‘zwaar wegende bedrijfsbelang’ noodzakelijk is om toch een concurrentiebeding af te spreken. Komt het tot een rechtszaak, dan zal een rechter in zo’n geval  beoordelen of er inderdaad (nog steeds) sprake is van een zodanig zwaarwegend bedrijfsbelang dat de belangen van de werkgever bij een concurrentiebeding zwaarder moeten wegen dan het recht op vrijheid van arbeidskeuze.

Vereisten motivering
Zonder motivering zal de rechter het concurrentiebeding van tafel vegen.
Wil een rechter het concurrentiebeding als geldig accepteren dan zal het aan bepaalde eisen moeten voldoen. Deze zijn:
- Specifiek zijn, op de functie gericht. Een concurrentiebeding voor twee verschillende functies kan er dus nooit hetzelfde uitzien.
- Het concurrentiebeding moet zo beperkt  mogelijk zijn  (door de duur vast te stellen (bijvoorbeeld tot een jaar na vertrek) en ook een geografische grens te bepalen).
Hoe breder het beding, hoe kleiner de kans dat het standhoudt.
- De belangen van de werkgever moeten duidelijk zijn. De werkgever moet dus  omschrijven wat de mogelijke schade kan zijn bij overstap van de werknemer naar een concurrent.

Verbetering
Ook al komt er geen absoluut verbod op een concurrentiebeding voor flexwerkers, toch is deze nieuwe regelgeving een belangrijke verbetering voor tijdelijke werknemers. Werkgevers moeten voortaan  goed afwegen of een concurrentiebeding wel echt nodig is en moeten dat bovendien heel goed kunnen uitleggen. Daarnaast, zo is de verwachting, zal de rechter met deze nieuwe wet het belang van een (tijdelijke) medewerker zwaarder gaan wegen.

vorige  terug naar overzicht