KPN CAO

dinsdag 26 mei 2015

Tussen de vakorganisaties, waaronder de VHP2, en KPN is een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao.

De hoofdlijnen van het resultaat:

 - Loonontwikkeling: 1,15% voor 9 maanden en een eenmalige van 100 euro

- Looptijd: 9 maanden

- Sociaal Plan: Huidig sociaal plan wordt verlengd van 31 december 2015 tot 1 juli 2016

- Plan van aanpak om duurzaam inzetbaarheidsbeleid te intensiveren

- Functiehuis: Actualiseren van het huidige KPN cao functiehuis

- Variabele beloning: Zelfde targets voor KPN plan als voor de RvB per 1-1-2016. Beëindiging KPN Serviceplan.

Voor een uitgebreide samenvatting van het resultaat verwijs ik jullie naar de bijlage.

Het resultaat wordt nu verder uitgewerkt en met alle partijen afgestemd. Daarna volgen, net als vorig jaar, zogenaamde roadshows  waarbij het resultaat inhoudelijk wordt toegelicht. Deze vinden zeer waarschijnlijk plaats in juni. Daarnaast zal ook nog een aparte bijeenkomst voor VHP2-leden worden belegd waar het resultaat zal worden besproken.

Na de roadshows en de VHP2-bijeenkomst wordt het resultaat aan jullie ter stemming voorgelegd.

 

vorige  terug naar overzicht