Netwerkbijeenkomst XK

woensdag 1 november 2017

Netwerkbijeenkomst XL

1)     Regie nemen over je loopbaan

2)     Estate planning en actualiteiten Erf- en familierecht

3)     Pensioenactualiteiten

Datum: 13 december 2017

Tijden:    17.00 - 18.00 uur Regie nemen over je loopbaan

               18.00 -18.30 uur Broodmaaltijd

               18.30-19.30 uur Estate planning en actualiteiten Erf- en familierecht

                19.30- 19.45 uur Korte Break

                19.45 – 20.45 uur Pensioenactualiteiten

Na afloop is er gelegenheid om te netwerken en met een drankje na te praten

Plaats: Regardz Gele Kegels, Kennedyplein 1-5, Eindhoven.

 

Regie nemen over je loopbaan

door Rianne van der Heijden (Lee Hecht Harrison) en Carmen van Vilsteren (TU/E).

De arbeidsmarkt verandert. Digitalisering, robotisering, verplaatsing van werkgelegenheid en een toenemende flexibilisering zijn aan de orde van de dag. Dat vraagt van werknemers de nodige veerkracht en aanpassingsvermogen. De regie over de loopbaan ligt bij werknemers. Werkgevers faciliteren dat in het gunstigste geval.

Rianne van der Heijden gaat in op:

                         

• De veranderende arbeidsmarkt en werken aan jouw eigen duurzame inzetbaarheid

• De nieuwe manier van solliciteren; hoe pak je dit aan en wat is het belang van netwerken hierbij?

• Het belang van Personal Branding? Wat verstaan we hieronder? Waaraan moet dit voldoen?

 Carmen van Vilsteren

 

 

Vertelt hoe zij

-   Een paar jaar geleden als donderslag bij heldere hemel ontslagen werd

-   Meer dan 100 netwerk gespreken hield

-   Passende functies en rollen vond en creëerde waar ze energie van krijgt

Estate planning en actualiteiten Erf- en familierecht

door mr. Hella Slegt-Moens van H2H Notaris

Estate planning richt zich er op jouw vermogen zo goed en gunstig mogelijk over te dragen aan de volgende generatie. Heb je er wel eens aan gedacht je kleinkinderen op te nemen in je testament? Loop je fiscale voordelen mis als je een testament hebt dat jaren geleden is opgemaakt? Wie regelt alles volgens jouw wensen als je er niet meer bent? Regel je nalatenschap tijdig en verstandig. Een actueel en fiscaal optimaal testament helpt daarbij.

Ook tijdens leven kun je uiteraard al vermogen overdragen. Welke vrijstellingen voor schenkbelasting kun je daarbij benutten en hoe kan je beschermingsregelingen inbouwen?  Is het slim om het huis op naam van de kinderen te zetten? En wat is schenken op papier? Je vermogen verlagen tijdens leven kan ervoor zorgen dat je nabestaanden minder erfbelasting moeten betalen.

Met de stijgende levensverwachting neemt de kans toe op een situatie waarin je zelf voor korte of langere duur geen beslissingen meer kan nemen.

Wat gebeurt er als je onverhoopt in zo’n een situatie terecht komt? Laat je dat over aan de rechter of houd je liever zelf de regie? In een levenstestament kun je je wensen vastleggen en een gevolmachtigde aanstellen.

Hella Slegt-Moens praat je bij over de bovenstaande onderwerpen. Zij gaat onder meer in op actuele ontwikkelingen op het gebied van schenkingen en huwelijksvermogensrecht (trouwen we straks allemaal automatisch op huwelijkse voorwaarden?); fiscaal vriendelijke testamenten en de voordelen van een levenstestament. Zij  heeft ruime ervaring op het gebied van familie- en erfrecht/estate planning.

Pensioenactualiteiten

door mr. Theo Gommer MPLA/CCFP (Gommer & Partners Pensioen Advocaten) en mr. Jörg Sauer (directeur VHP2)

Theo Gommer

Geeft kijk op de pensioenactualiteiten en nodigt de deelnemers uit om met hem hierover in gesprek te gaan. Durft hierbij  zijn uitgesproken en  deskundige  mening  te geven.

Jörg Sauer

Laat in begrijpelijke taal weten wat de VHP2 van de plannen voor een nieuw pensioenstelstel vindt.

Aan de orde komen de verandering van de doorsneesystematiek, invoering van persoonlijke pensioenvermogens, risicoverschuiving en risicodeling.

Aanmelden kan voor één of meerdere thema’s via https://nl.surveymonkey.com/r/MQHRSNY.

Ook jouw introducee is van harte welkom om dezelfde thema's bij te wonen. Aanmelden kan via dezelde link.

 

vorige  terug naar overzicht