Nieuwsbrief Fokker

dinsdag 23 september 2014

In de achter ons liggende weken zijn jullie veelvuldig door ons en door de directie van Fokker Services geïnformeerd over de situatie bij Fokker Services en de mogelijke maatregelen die er nodig zijn om Fokker Services weer gezond te maken.

In een z.g. road show zijn jullie geïnformeerd door de directie en hebben jullie vragen kunnen stellen respectievelijk jullie opvattingen kenbaar kunnen maken.

Ook wij hebben een aantal malen intensief overleg gehad met de directie over de ontstane situatie na de vorige ledenvergaderingen en hoe het verder moet met Fokker Services. Dit heeft niet geleid tot een principe overeenkomst!

Bijgevoegd vinden jullie een overzicht van maatregelen zoals deze door de directie van Fokker Services is geformuleerd  in ons laatste en afrondende overleg op woensdag 17 september. De VHP2 en de overige vakbonden leggen dit ter beoordeling aan jullie voor en zullen jullie hierover een uitspraak vragen in een gezamenlijke ledenvergadering die wordt gehouden op:

Maandag 29 september 2014

Om 09.30 uur in Hoofddorp (personeelsrestaurant)

Om 14 uur in Woensdrecht (restaurant Fokker Elmo)

Mochten jullie niet aanwezig kunnen zijn machtig dan svp een collega om te stemmen.  Ik hoop jullie maandag te ontmoeten op de gezamenlijke ledenvergaderingen!

 De bijlage van deze nieuwsbrief is op te vragen via info@vhp2.nl

 

vorige  terug naar overzicht