Nieuwsbrief Reorganisatie Photonic Materials & Devices binnen Philips Research

maandag 12 januari 2015

Beste leden bij Philips Research,

In november stuurde ik jullie een nieuwsbrief over de reorganisatie bij Photonic Materials & Devices (PM&D)en welke acties de VHP2 in dat verband heeft ondernomen. Het wordt tijd voor een update omdat de OR voor de kerst een advies heeft uitgebracht en omdat ik verwacht dat de bestuurder op zeer korte termijn een besluit over de reorganisatie gaat nemen.

Overleg over de afspiegeling

Op 24 november jl. had ik met vertegenwoordigers van de Sociaal Economische Afdeling (SEA) van Philips een indringend overleg over de keuze van Philips om de voor ontslag in aanmerking komende werknemers niet met andere werknemers binnen Research af te spiegelen.

In onze optiek zijn de functies van de werknemers van PM&D met andere functies binnen Research onderling uitwisselbaar. Gevoed door de wijze waarop projecten binnen Philips Research worden bemand hebben wij in het gesprek erop aangedrongen om de groep, waarbinnen

17 arbeidsplaatsen komen te vervallen, breder te trekken.

Philips wilde van de VHP2 weten hoe de groep onderling uitwisselbare functies dan exact bepaald zou moeten worden. Ik liet weten dat dit de verantwoordelijkheid van Philips is en blijft maar dat de huidige selectie van werknemers volgens ons veel te smal is.

Tijdens het gesprek gaf ik ook aan dat natuurlijk verloop en (gestimuleerd) vrijwillig vertrek wat mij betreft primair tot een oplossing voor de personele problematiek zou moeten leiden.

Afgesproken werd dat de SEA in overleg met de bestuurder Paul Put nogmaals verkent of een andere wijze van afspiegelen meer recht doet aan de feitelijke situatie binnen Research.

Advies OR

De OR adviseert om de aanzeggingen van de werknemers 3 maanden uit te stellen om de tussenliggende periode te gebruiken om voor de werknemers van PM&D een volledig competentieprofiel op te stellen en daarmee beter voorbereid te zijn   om binnen of buiten Philips ander werk te vinden. Van Philips wordt een actieve sturing bij het zoeken van passend werk gevraagd en de OR adviseert om een projectteam te formeren waarbij de OR het proces zal monitoren.

Standpunt VHP2

Als VHP2 waarderen wij dat de OR van Philips een forse inspanning vraagt om de werknemers van PM&D intern te herplaatsen. Helaas volstaat de OR met het opleggen van een inspanningsverplichting en zijn geen resultaatafspraken gemaakt.

In een wat verstopte zin wijst de OR op de mogelijkheid om passende arbeid te creëren. De zin luidt: “including the possibility to provide these affected employees with a vacant function created through redundancy options, reduction of flex workers and natural attrition.” Als VHP2 hadden wij het erg gewaardeerd als de met deze zin beoogde intenties nader waren uitgewerkt. Ik ben er vrij zeker van dat door het aanbieden van een goede geconditioneerde vrijwillige vertrekregeling (100 % van de ontslagvergoeding) een oplossing voor het merendeel van de 17 verloren arbeidsplaatsen gevonden zou kunnen worden.

Ik hoop dat het de OR nog lukt om samen met de bestuurder deze zin in concrete werkafspraken te vertalen.

Het is nu afwachten wat de bestuurder gaat besluiten. Daarna is het afwachten hoe het besluit voor de werknemers van PM&D gaat uitpakken. Mochten op enig moment werknemers worden aangezegd dan staat de VHP2 haar leden op wens bij in het voeren van een verweerprocedure. Wij hopen echter dat het zover niet hoeft te komen.

Ondanks het feit dat de VHP2 veel leden binnen Research heeft bereiken wij met deze nieuwsbrief niet alle werknemers. Als je een collega kent waarvoor de informatie uit deze nieuwsbrief relevant is aarzel dan niet om hem/haar de nieuwsbrief toe te sturen. Voor meer informatie kunnen aankomende leden op onze website terecht.

Met vriendelijke groet,

Jörg Sauer
Directeur VHP2

 

 

      

 

vorige  terug naar overzicht