Onderhandelingen CAO PostNL worden na de zomervakantie voortgezet

maandag 10 juli 2017

In de afgelopen maanden heeft de VHP2 samen met FNV Publiek Belang, CNV Publieke Diensten en BVPP onderhandelingen gevoerd met PostNL over de nieuwe CAO, waarvan de looptijd op 1 april 2017 had moeten beginnen. Deze onderhandelingen zijn tot nu toe traag verlopen aangezien er een behoorlijke kloof ligt tussen de gezamenlijke inzet van de vakorganisaties en het aanbod van PostNL.

Een belangrijke blokkade om tot goed overleg te komen, vormen de wensen van PostNL om een aantal (met name) leeftijdsgebonden regelingen aan te passen aan de stijgende AOW-leeftijd en een aantal regelingen te versoberen. Dit, in combinatie met een door PostNL voorgestelde zeer geringe loonstijging, leidt tot een pakket waarin sprake is van een aanzienlijke onbalans ten nadele van grote groepen werknemers.

VHP2 is op zich niet tegen het moderniseren van een aantal arbeidsvoorwaarden, mits daar positieve zaken tegenover staan.

Deze week is in overleg tussen vakorganisaties en PostNL besloten om na de zomervakantie het overleg te hervatten. Dat geeft PostNL de tijd om de komende weken het zogenaamde generatiepact uit te werken. De vakorganisaties zien in het generatiepact een mogelijkheid om werkdruk te verminderen en duurzame inzetbaarheid van werknemers alsmede nieuwe werkgelegenheid te bevorderen. De financierbaarheid van dit generatiepact zal na de zomervakantie een belangrijk punt in de onderhandelingen worden.

Uiteraard komen dan ook de volgende onderwerpen aan de orde:

  • loonontwikkeling
  • werkgelegenheid (vaste banen)
  • uitbreiden van a la carte mogelijkheden (verdergaande differentiatie), 
  • verbetering tegemoetkoming woon-/werkverkeer, 
  • carrièrewendingen
  • etc.

Na de zomervakantie worden de onderhandelingen voortgezet.

 

 

vorige  terug naar overzicht