Onderhandelingsresultaat bereikt bij Fokker

vrijdag 11 april 2014

Na diverse onderhandelingsrondes is er tussen bonden en FS een onderhandelingsresultaat bereikt over een Sociaal Plan, dat de gevolgen moet opvangen van het vervallen van ruim 200 arbeidsplaatsen in verband met de slechte bedrijfseconomische situatie. De bonden leggen dit resultaat neutraal voor aan de leden. De ledenvergaderingen vinden plaats op 15 april 2014 van 10.00 tot 11.30 uur in de kantine in Hoofddorp en van 14.30 uur tot 16.00 uur in de kantine in Woensdrecht. De stemming zal op deze vergaderingen plaats vinden, dus kom en laat je stem niet verloren gaan.

In hoofdlijnen komt het onderhandelingsresultaat op het volgende neer:

Medewerkers die boventallig worden kunnen gebruik maken van een van-werk-naar-werkregeling die voorziet in begeleiding en bemiddeling gedurende 6 maanden. Zij ontvangen maximaal 24 maanden een suppletie op de WW (of een lager salaris bij een andere werkgever) tot 90% van hun bruto salaris. Het aantal maanden suppletie is afhankelijk van aantal dienstjaren en leeftijd. De maandelijkse suppletie bedraagt maximaal 20% van het laatst verdiende bruto maandsalaris.

Voor medewerkers die hiervan af willen zien en liever een ontslagvergoeding krijgen, is er een vergoeding afgesproken op basis van de kantonrechtersformule met een correctiefactor van 0,5. Een eerder besproken maximum (aftopping) is niet van toepassing. Uitbetaling zal plaatsvinden in drie gelijke termijnen; bij uitdiensttreding, per april 2015 en per juli 2015.

Voor medewerkers die geboren zijn in 1950, 1951, 1952 of 1953 is de aanvullingsregeling opgetrokken tot de AOW leeftijd. Zij kunnen kiezen tussen:

1)     een suppletie op de bruto WW, IOW, IOAW uitkering tot 85% van het laatst verdiende bruto maandsalaris. De maandelijkse suppletie bedraagt maximaal 20% van het laatst verdiende bruto maandsalaris. Deze suppletie loopt door tot aan de ingangsdatum van de AOW. Indien continuering van pensioenopbouw mogelijk is en de werknemer kiest voor vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw bij PME, dan zal de werkgever 50% van de werknemersbijdrage gedurende maximaal 3 jaar, voor haar rekening nemen en als koopsom uitbetalen. De PME regeling is daarbij van toepassing. Zij kunnen daarnaast gebruik maken van outplacement als zij dat willen.

2)     Gebruik maken van de mogelijkheid vervroegd met pensioen te gaan, in dat geval zal werkgever het VEP surplus deel inkopen (indien van toepassing).

FS heeft aangegeven dat ze nu heel snel met de bonden in overleg willen gaan over het protocol

arbeidsvoorwaarden, zodat er ook voor de blijvers meer duidelijkheid komt. Daarover op de ledenvergadering straks meer.

vorige  terug naar overzicht