Onderhandelingsresultaat bij NXP

dinsdag 11 maart 2014

Beste leden,

Gisteravond is het cao-overleg op uitnodiging van NXP hervat. Dit overleg heeft tot bijgevoegd onderhandelingsresultaat geleid, dat naar onze mening niet zonder jullie bijdrage aan de collectieve acties tot stand was gekomen.

Het resultaat behoeft toelichting en ik heb daarom volgende week dinsdag zowel in Nijmegen tussen als in Eindhoven ledenraadplegingen gepland. Tijdstip en locatie volgt nog.

Vooruitlopend hierop wil ik hierbij kort aangeven wat de concrete verbeteringen zijn ten opzichte van het laatste voorstel van NXP.

De volledige nieuwsbrief is op te vragen via info@vhp2.nl

vorige  terug naar overzicht