Opsplitsing Philips

maandag 6 oktober 2014

Op 23 september jl. heeft Philips bekend gemaakt dat het in de nabije toekomst als Philips Health Tech (samenvoeging Healthcare en Consumer Lifestyle) en Lighting verder zal gaan. Dit bericht sloeg in als bom. Als VHP2 zijn wij door de aankondiging net zo verrast als de meeste werknemers.

Nu het stof weer is neergedwarreld begint het besef door te dringen dat deze opsplitsing voor werknemers grote gevolgen kan hebben. Welke gevolgen de splitsing exact zal hebben is nog niet bekend en zal per bedrijfsonderdeel verschillen.

In deze eerste reactie heb ik mij tot de gevolgen voor werknemers binnen de 3 sectoren beperkt. Ik besef dat velen voor Research, PINS, IP&S, IT en verschillende corporate stafafdelingen werken. Juist voor hen begint een periode van grote onzekerheid. Zij beseffen dat ze aan een van de twee nieuwe ondernemingen worden toegewezen, maar ze beseffen ook dat in die nieuwe onderneming een nieuwe realiteit gaat ontstaan waar andere keuzes gemaakt worden die gevolgen zullen hebben voor hun werk of werkgelegenheid.

Als VHP2 trekken wij de komende tijd nauw op met de collega vakorganisaties en de (C)OR om jullie belangen te bewaken. Wij zullen in overleg met Philips erop toezien dat bestaande rechten en aanspraken gewaarborgd blijven en dat jullie over de kansen maar ook over de bedreigingen vroegtijdig en zo volledig mogelijk geïnformeerd worden.

Door ons uitgebreide netwerk in de sector en met onze focus op duurzame inzetbaarheid ondersteunen wij jullie gedurende je hele loopbaan. Neem contact op met de VHP2 als je behoefte hebt aan actuele informatie, advies of ondersteuning bij de loopbaan.

info@vhp2.nl

 

vorige  terug naar overzicht