Philips-Van der Willigenfonds

dinsdag 1 juli 2014

Op dinsdag 10 juni jl. heeft Philips alle medewerkers geïnformeerd over haar besluit haar bijdrage aan het Philips-Van der Willigenfonds met ingang van de het studiejaar 2015-2016 te beëindigen. Dit leidt ertoe dat het Fonds nog 1 jaar haar uitkeringen kan blijven doen, maar dat het daarna zal stoppen.

Voor onze leden met studerende kinderen, of kinderen die in de toekomst gaan studeren is dit een onbegrijpelijke en zeer ingrijpende maatregel. Het Fonds bestaat al sinds jaar en dag en Philips-medewerkers met veelal hoge studiekosten voor hun kinderen rekenen hierop.

De VHP2 heeft op 26 juni jl., mede namens de andere vakorganisaties, een brief aan Philips gestuurd waarin wij niet alleen bezwaar maken tegen het feit dat niet met ons is overlegd voorafgaand aan de totstandkoming van het besluit, maar waarin wij ook nadrukkelijk bezwaar maken tegen de inhoud van dit besluit.

Op 7 juli aanstaande is inmiddels een overleg gepland tussen Philips en de vakorganisaties met dit als onderwerp op de agenda. Wij hopen dat Philips haar besluit alsdan zal heroverwegen.

Nadere informatie volgt na dit overleg.

vorige  terug naar overzicht