Principeakkoord met KPN over cao en sociaal plan

De VHP2 is samen met de andere betrokken vakorganisaties een akkoord overeengekomen met KPN voor een cao en een sociaal plan. Er is een loonsverhoging afgesproken van gemiddeld 3,5% in de komende twee jaar en de kantonrechtersformule blijft behouden. KPN wilde in eerste instantie niet meer bieden dan 1% loonsverhoging en wilde daarnaast ook de zogenaamde kantonrechtersformule in het sociaal plan vervangen door de transitievergoeding; een aanzienlijke verslechtering. VHP2 is content met dit resultaat!

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over verbetering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en gaat de reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer omhoog. Zowel de Cao als het Sociaal Plan zijn voor langere tijd afgesproken; namelijk tot 1 januari 2018.

Zodra de laatste puntjes in het akkoord op de “ï” zijn gezet wordt het akkoord met de leden besproken en worden zij in de gelegenheid gesteld daarover hun stem uit te brengen.

 

vorige  terug naar overzicht