Standpunt VHP2 n.a.v. 1. Uitzending "Zwarte Zwanen"

vrijdag 23 oktober 2015

Het VHP2 bestuur heeft aan de pensioencommissie de volgende opdracht gegeven: “Reflecteer op de uitzending van Cees Grimbergen ‘Zwarte zwanen’ en geef het bestuur advies welk standpunt als reactie op de uitzending passend is en of er op grond van de uitzending aanleiding is om ons pensioenbeleid daarop aan te passen”.   Deze vraag komt voort uit de uitzending met de titel ‘Zwarte zwanen’ op NPO door Cees Grimbergen. In die uitzending werd de indruk gewekt alsof de besturen van pensioenfondsen te weinig zicht hebben of het pensionvermogen maatschappelijk verantwoord wordt belegd en vooral welke kosten met het financieel beheer gemoeid zijn.

De commissie adviseert het bestuur dat de VHP2 met een kort statement op haar website kan volstaan. Het statement voor de website zou als volgt kunnen luiden:

De VHP2 is van mening:

Dat pensioenfondsen goed op de bellegingskosten moeten letten en in het algemeen ervoor moeten zorgen dat extra kosten (bv. incentives) moeten bijdragen aan een hoger (verwacht) rendement.

Bij het proces om de diverse kosten, waaronder beleggingskosten, inzichtelijk te maken zijn de meeste pensioenfondsen al ver gevorderd. Dat alles met het doel om kosten transparant te maken en zoveel mogelijk te reduceren. De VHP2 ondersteunt de ingezette weg. Daar waar mogelijk zullen nog verbeterslagen gemaakt moeten worden. De VHP2 ziet dit als een continue proces.

Naast de financiële doelstellingen vindt de VHP2 het van belang    dat pensioenfondsen maatschappelijk verantwoord beleggen. De meeste fondsen hanteren daarbij de criteria: Environmental, social and governance (ESG). Deze criteria omvatten een brede range van aandachtspunten om de mate van een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering te rapporteren.

De VHP2 zal haar leden die afgevaardigd zijn  in pensioenfondsorganen (zoals bestuur en verantwoordingorgaan) verzoeken om blijvend aandacht te vragen voor (beleggings)kosten en maatschappelijk verantwoord beleggen.

vorige  terug naar overzicht