Uitnodiging ALV voor VHP2 leden

dinsdag 7 april 2015

Beste leden,

Het bestuur van de VHP2 nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging.

Prof. dr. Ben Dankbaar is vanaf 1 juli 2013 emeritus hoogleraar bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde over technologie en arbeidsorganisatie, technologie- en innovatiemanagement, innovatie in de regio, industrie- en innovatiebeleid en andere onderwerpen op het terrein van innovatiestudies.

Hij zal u meenemen in de relatie “Werken en weten in de slimme industrie”

De slimme industrie brengt industriële productie terug naar hogelonenlanden. Daardoor kan ook de afbrokkeling van de R&D functie in de hogelonenlanden tot staan gebracht worden. Er wordt wel beweerd dat in een slimme industrie alleen nog plaats is voor laag opgeleiden én hoog opgeleiden. Als dat al klopt, zal het eerder een overgangsfenomeen zijn. Na een tijdje zullen middelbaar opgeleiden de hoger opgeleiden weer verdringen uit de productie. De totale werkgelegenheid in de industrie zal niet toenemen, maar wel veranderen. De grote merkfabrikanten zullen minder zelf maken en meer dienstverlener worden. De toeleveranciers zullen complexere taken krijgen. En er zullen ook nieuwe maakbedrijven ontstaan die zich toeleggen op extreem kleine series.

Hoe slim moeten de mensen zijn in de slimme industrie?

In de slimme industrie zit de slimheid in hardware en software. Een hoger opgeleide was vroeger iemand met veel kennis, maar de kennis zit nu in de machines. En talloze hoger opgeleiden zijn bezig om steeds meer kennis in machines te stoppen en die zo te programmeren dat er zelfs nieuwe kennis wordt geproduceerd. Mensen onderscheiden zich niet meer door kennis, maar door handelingen en beslissingen die (nog) niet te programmeren zijn. Van de mensen wordt in de eerste plaats creativiteit gevraagd – een zogenaamde ‘21st century skill’. Wat heeft slimheid te maken met creativiteit? Zijn hoger opgeleiden creatiever dan lager opgeleiden? Wat moet je weten om creatief te zijn?

Men zegt dat mensen minder creatief zijn naarmate ze ouder worden, maar is dat wel zo?

Men zegt ook dat oudere mensen minder kunnen leren, maar is dat wel zo?

Leren doe je na het verlaten van het reguliere onderwijs in de eerste plaats op en door het werk wat je doet. Creativiteit en leren op het werk worden bevorderd door nieuwe taken, nieuwe problemen en nieuwe collega’s met ervaring. Dat geldt voor jonge werknemers, maar ook voor oudere. In een slimme industrie kunnen we ons niet veroorloven de oudere werknemers niet meer uit te dagen met nieuwe taken en nieuwe problemen.

Ben Dankbaar is uiteraard bereid om na afloop van zijn presentatie met de zaal over zijn presentatie in gesprek te gaan. 

Datum:            23 april 2015

Locatie:           Koningshof   Locht 117    5504 RM Veldhoven

Programma:

18.15 uur        Ontvangst met koffie

 18.45 uur        Opening / jaarrede door Wim Dierssen, voorzitter VHP2

                          (o.a. samenstelling van de Ledenraad).

 19.15 uur        Toelichting van de jaarcijfers door Ronald Koenes, penningmeester van de VHP2

 19.35 uur        Gastspreker Prof. dr. Ben Dankbaar

  20.45 uur        Afsluiting, waarna de gelegenheid bestaat tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanmelden graag voor 15 april per e-mail: info@vhp2.nl

of per telefoon: 040 -2116222

Namens bestuur VHP2

 

 

vorige  terug naar overzicht