Uitslag ledenraadplegingen Fokker

dinsdag 30 september 2014

Tijdens de 3 ledenvergaderingen van de vakverenigignen op de locaties Hoofddorp, Woensdrecht en Schiphol hebben de leden zich uitgesproken over het aangepaste Pakket van Maatregelen voor de blijvers (versie 29-9-2014).

De overgrote meerderheid van de leden van de VHP2 heeft tegen gestemd en dit geldt ook voor de leden bij de 3 andere vakverenigingen. Dit betekent dat er dus geen instemming is over het pakket aan maatregelen.

Wij zullen de directie van Fokker Services informeren over de uitslag van de vergaderingen en wachten de verdere ontwikkelingen met een positieve houding af.  Uiteraard zal ik jullie weer informeren indien er weer gesprekken gaan plaatsvinden en indien nodig/noodzakelijk uitnodigen voor ledenvergaderingen.

vorige  terug naar overzicht