VHP2: “TE VROEG VOOR ACTIES BIJ POSTNL”

Vrijdag 12 februari hebben de vakorganisaties, waaronder de VHP2, en PostNL hun inzetbrieven uitgewisseld.  Inzet VHP2   inzet 3 vakorganisaties en de inzet PostNL

 

De inzetbrief van PostNL bevat een aantal verslechteringsvoorstellen die een negatieve impact hebben op de arbeidsvoorwaarden van een groot deel van de werknemers. PostNL heeft in een nadere toelichting de noodzaak van haar voorstellen onderbouwd en aangegeven dat zij eigenlijk niet anders kan in verband met de continuïteit van de bedrijfsvoering. Dit is voor de andere betrokken vakorganisaties, FNV, CNV en BVPP, reden om al in dit stadium met acties te dreigen.

 

De VHP2 ziet vooralsnog nog geen reden om tot actie over te gaan. Ook wij zien dat het voorstel van PostNL voor een groep medewerkers een (aanzienlijke) verslechtering betekent, maar ondanks dat het een serieuze inzetbrief is van PostNL ziet de VHP2 het toch vooral als een voorstel. Laten we over dit voorstel eerst verder onderhandelen en proberen er via  constructief overleg uit te komen. De VHP2 wil graag punten uit haar programma- Inzet VHP2 -gerealiseerd krijgen; wij denken dat daar meer kans voor is in een goed gesprek dan met acties.

vorige  terug naar overzicht