Vrouwennetwerk

Beste dames,

Zoals bekend heeft VHP2 oog voor haar vrouwelijke leden en zien wij hen graag op posities binnen ondernemingen waarin ze zich prettig voelen en alle ruimte hebben om de stappen te kunnen zetten die zij graag willen zetten. Gebleken is dat dit lang niet altijd even gemakkelijk gaat. Verschillende factoren spelen hierbij een rol. Daar willen wij als VHP2 iets mee, maar dat kan natuurlijk niet zonder jullie eigen inzet en steun.  In de laatste twee nieuwsbrieven heb ik vragen gesteld en aangekondigd dat we op 17 november vanaf 16:30 uur (ten kantore VHP2) een bijeenkomst willen houden voor de vrouwelijke leden. Jullie input was en is verrassend en enthousiast. Dat is geweldig en zeker een goede basis om een succesvol damesnetwerk binnen VHP2 op te zetten. Een netwerk dat elkaar ondersteunt en draagt op businessniveau mét oog voor de persoonlijke kant van de deelnemers.

In samenwerking met VHTO gaan we het tijdens de bijeenkomst hebben over onderstaande onderwerpen. Ook zal er een zeer interessante spreekster zijn die ons allen zal inspireren. Ik maak jullie op korte termijn bekend wie dat zal zijn.

 

  • Strategische profilering in een overwegend door mannen gedomineerde werkomgeving
  • Carrière en de ‘next step’ daarin. Hoe combineer je werk en privé in verschillende levensfasen?
  • Het nut en de noodzaak van damesnetwerken. Wat zijn de voors en wat zijn de tegens?
  • Presentatie VHTO over hun rolmodellendatabase ‘Spiegelbeeld’

Meldt je tijdig aan via info@vhp2.nl zodat er in ieder geval voor jou een plek gereserveerd is. Laten we als dames de handen in elkaar slaan en een mooi professioneel netwerk opzetten vanuit VHP2. Ik heb er zin in en zie het nut en zeker de noodzaak. Laat je door ons inspireren en we zien je graag de 17e november! Introducees zijn van harte welkom.

Hartelijke groet, Thérèse Beurskens

vorige  terug naar overzicht