Anders actief - Mentor 65+

Pensioenkeuze

Samenvatting:
Toen ik een andere baan kreeg was het voor mij niet duidelijk of de waardeoverdracht van mijn oude pensioenfonds naar het nieuwe gunstig was. Toen het nieuwe pensioenfonds mij een offerte deed toekomen voor de waardeoverdracht, heeft VHP2 deze voor mij verduidelijkt. Hierdoor heb ik een weloverwogen keuze kunnen maken.

Casus:
Ik kon kiezen voor waardeoverdracht van mijn oude pensioenfonds naar het nieuwe. Of dit nu gunstig zou zijn voor mij of niet, dat wist ik niet. Daar heeft VHP2 mij uitstekend bij geholpen. Toen het nieuwe pensioenfonds een offerte deed voor de waardeoverdracht heeft VHP2 voor mij helder gemaakt hoe ik die offerte nu moest begrijpen. Al met al heb ik daardoor een weloverwogen keuze kunnen maken.

Definitieve pensioenvaststelling

Samenvatting:
Ik kreeg vier maanden voor mijn 65e verjaardag een offerte van het Philips Pensioenfonds. De bedragen bij de definitieve vaststelling van mijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen waren tot mijn schrik aanzienlijk lager. De VHP2 bevestigde dat dit een vreemde gang van zaken was en nam contact op met het Philips Pensioenfonds. Door deze interactie van de VHP2 heeft het Philips Pensioenfonds een correctie doorgevoerd en het oorspronkelijke hogere bedrag van toepassing verklaard.   

Casus:
Ongeveer vier maanden  voor mijn 65ste verjaardag ontving ik van het Philips Pensioenfonds  een informatiepakket (offerte) met onder meer de hoogte van mijn 65-jarig pensioen afhankelijk van het te kiezen nabestaandenpensioen (0 – 75 %). Deze bedragen kwamen overeen met eerdere pensioenopgaven. Toen ik 65 werd, ontving ik de definitieve vaststelling van mijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Deze bedragen waren echter aanzienlijk lager dan de bedragen uit de eerdere offerte. Dit zonder enige toelichting!

Hierop heb ik schriftelijk mijn beklag gedaan richting Pensioenfonds. Het  Pensioenfonds reageerde hierop met de mededeling dat mijn pensioen verlaagd is als gevolg van het toepassen van nieuwe  actuariële factoren. Hierdoor valt de inkoop van het nabestaandenpensioen ruim 18% duurder  uit.

Reden voor mij om deze kwestie voor te leggen aan Jörg Sauer, directeur VHP2. Hij deelde mijn mening dat het verschil tussen het bedrag van de offerte en de definitieve vaststelling van het pensioen erg groot was. Zeker door het uitblijven van enige toelichting. Hij heeft aangeboden als  VHP2 in gesprek te gaan met het Pensioenfonds.  Dit gesprek heeft ertoe geleid dat het Pensioenfonds heeft aangeboden naar een oplossing te zoeken.

Na een maand heeft het Pensioenfonds ons laten weten de pensioenrechten aan te passen conform de eerder genoemde bedragen van het informatiepakket. Dit houdt in dat de oude actuariële factoren van kracht blijven. Mijn pensioen wordt dus met terugwerkende kracht verhoogd tot het bedrag vermeld in de oorspronkelijke offerte. Als reden noemt het Pensioenfonds dat in het informatiepakket niet is gewezen op mogelijk nadelige gevolgen door een wijziging van de actuariële factoren. Van oud-collega’s met gelijke problemen heb ik vernomen dat ook hun pensioen positief is gecorrigeerd.

Dankzij de succesvolle bemiddeling van de VHP2 is dit pensioenprobleem opgelost. Een goede reden om ook na pensionering lid te blijven van de VHP2.

 A.A.M. Hendriks
Oud-medewerker Philips

Vervroegd pensioen

Samenvatting:
Door samen met VHP2 naar de informatie van het pensioenfonds te kijken, begreep ik de inhoud een stuk beter en heb ik een weloverwogen keuze kunnen maken tussen eerder stoppen met werken of deeltijd pensioen.

Casus:
Op een gegeven moment wilde ik toch wel eerder stoppen met werken of misschien met deeltijd pensioen. Natuurlijk kon ik allerlei informatie bij het pensioenfonds opvragen, maar vaak begreep ik hun overzichten niet goed. Door samen met VHP2 naar de informatie van het pensioenfonds te kijken, begreep ik het allemaal een stuk beter en heb ik een weloverwogen keuze kunnen maken.