Blog

28 augustus 2013 | 'Beweging in de techniek'

Casper Vaandrager Casper Vaandrager

Veel van onze leden zijn hoog opgeleid, professioneel en ambitieus en delen een passie: techniek!Techniek is momenteel hot. Een belangrijke reden daarvoor is dat er enorme tekorten gaan ontstaan aan technici. De schatting is dat er vanaf 2014/2015 jaarlijks 30.000 technici extra nodig  zijn om aan de groeiende behoefte aan technisch personeel te voldoen. Om deze tekorten tegen te gaan worden er talloze initiatieven ontplooid waarvan het Techniekpact het meest in het oog springend voorbeeld is.
Onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, studenten en de regio en rijksoverheid hebben afspraken gemaakt over het opleiden van meer bèta- en technisch talent en het aantrekkelijker maken van werken in de techniek. Deze afspraken uit het Techniekpact stimuleren, versnellen en versterken succesvolle bestaande initiatieven.
Een ander initiatief om de tekorten aan technisch personeel tegen te gaan is de oprichting van de Beeldbank. Dat is een initiatief van TechniekTalent.Nu; een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemersorganisaties waaronder VHP2. In deze beeldbank vind je een grote collectie foto's uit de technische branche die speciaal gemaakt zijn om het imago van de techniek te verbeteren door met name jongeren aan te spreken. De foto's zijn bedoeld voor iedereen die artikelen schrijft over techniek, voorlichting geeft of op één of andere manier mensen voor de technische branche wil winnen.

Het dreigend tekort aan technisch personeel betekent dat werkgevers in de technische branche in toenemende mate een beroep doen op de vaste medewerkers om flexibel en breed inzetbaar te zijn. De vraag naar deze medewerkers overtreft echter het aanbod. Dit biedt kansen maar gaat ook gepaard met bedreigingen. Het gevaar bestaat dat werkgevers een te groot beroep doen om de schaarse groep van breed inzetbare medewerkers. Dit heeft tot gevolg een te hoge werkdruk en een verstoring van de privé-werk balans.
Deze ontwikkelingen hebben echter ook tot gevolg dat werkgevers meer zullen investeren in scholing en opleiding. Dat betekent kansen voor medewerkers om vaktechnische kennis en vaardigheden te verdiepen en/of te verbreden!
Als vakorganisatie van hoog opgeleide en professionele medewerkers hebben wij hierin een belangrijke rol. Zie voor ons standpunt over de noodzaak tot persoonlijke ontwikkeling. Wij zien het  als onze missie om onze leden te helpen in deze beweging in de techniek te helpen door  hun talent voor techniek te versterken met behoud van goede arbeidsvoorwaarden en een gezonde loopbaan!