Blog

7 april 2015 | Bonussen

Casper Vaandrager Casper Vaandrager

In de Telegraaf van zaterdag 4 april jl was te lezen dat de VHP2 (ja; we worden genoemd!) samen met andere bonden er voor heeft gezorgd dat de Ceo van KPN, Eelco Blok, zijn bonus van € 425.000 heeft terug gegeven. Het zit in de genen van de VHP2 om genuanceerd zaken te benaderen en dat geldt dus ook voor het verstrekken van bonussen. In dit geval vind ik het niet meer dan terecht dat wij als vakorganisatie druk hebben gezet op KPN. Een dergelijke excessieve beloning voor een bestuurder van een bedrijf dat de afgelopen 3 jaren 7000 mensen heeft moeten ontslagen en nog steeds aan het reorganiseren is, is gewoon een verkeerd signaal!

Kritiek op vakorganisaties is er inmiddels ook. Omdat de onderhandelingen over een nieuwe Cao bij KPN net zijn begonnen is het volgens criticasters van vakorganisaties wel erg toevallig dat nu juist zo heftig wordt gereageerd op het toekennen van een variabele beloning. Door aan te kondigen dat vakorganisaties haar eisenpakket in het Cao-overleg gaan verhogen als de bonus niet wordt ingeleverd, wordt ons opportunisme verweten. Dit is echt de omgekeerde wereld. KPN heeft in de inzet voor een nieuwe Cao aangekondigd zich slechts een zeer bescheiden loonsverhoging voor haar medewerkers te kunnen permitteren en op het zelfde moment wordt de Ceo extra beloond met een bedrag van € 425.000. Wat doet dit met medewerkers van KPN die zich de afgelopen jaren extra hebben moeten inzetten omdat een groot gedeelte van de collega’s werd ontslagen en het werk toch gedaan moest worden? Wat doet dit met medewerkers die recent te horen hebben gekregen dat ze naar een andere baan moeten uitkijken? KPN had zich moeten realiseren dat een dergelijke maatregel ten koste gaat van de medewerkerstevredenheid. Dat kost veel meer dan €425.000. Gelukkig zijn ze tot het juiste inzicht gekomen!

Casper Vaandrager