Blog

18 december 2013 | Brainport CAO

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”

Komt hij of komt hij niet?

 

Ik heb het over de regioCAO of meer concreet over de Brainport CAO.

Begin van dit jaar werd in het Financieel dagblad in een artikel geschreven over het initiatief van  o.a. de gedeputeerde van Noord-Brabant Bert Pauli, burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel en FNV-bestuurder Ron van Baden  om tot een regioCAO te komen.  Het doel van deze CAO moest zijn om: 'gezamenlijke afspraken te maken over opleidingen, loopbaantrajecten en personeelstekorten en –overschotten. Zo zouden mensen makkelijker uitgewisseld kunnen worden als het ene bedrijf in een dip zit en het andere mensen nodig heeft.'

In een commentaar in het FD werd dit initiatief toegejuicht. 'Het model van regionale economische clusters, met een concentratie op een bepaalde sector, lijkt een mooie toekomst tegemoet te gaan. Als Eindhoven de kinderziektes uit alle processen rond een regionale CAO haalt, en laat zien dat alle partijen er op onderdelen beter van kunnen worden, kan het elders goed worden overgenomen.'

Binnen FNV Bondgenoten werd op dit voorzichtige regionale initiatief echter minder enthousiast geregeerd. Jos Brocken, cao-onderhandelaar bij FNV Metaal, bevestigde dat er misverstanden zijn ontstaan. 'Er is geen sprake van het ontwikkelen van een regionale CAO. Anders krijgen we een lappendeken aan verschillende regelingen die zeer schadelijk is voor de positie van werknemers. Je moet er toch niet aan denken dat we onze krachtenbundeling opgeven om in wie weet hoeveel regio’s en streken dwars door de sectoren heen eigen regelingen te gaan bouwen? Het staat ook haaks met op wat we aan het doen zijn. FNV Metaal streeft juist naar één cao en één pensioenregeling in de techniek. Dat is de lijn die we met de kaderleden en de leden hebben uitgezet. Daar zit onze kracht. En als het aankomt op de mobiliteit van werknemers dan zoeken we zo veel mogelijk de samenwerking met partijen waarin het mogelijk is om techniekbrede afspraken te maken. Denk aan Techniek.talent, of de nieuwe federatie van werkgeversorganisaties in de metaal, FWT'.

Is dat voorzichtige plan dan al op voorhand gesneuveld? Als directeur van de VHP2 heb ik direct kenbaar gemaakt dat wij zo’n initiatief voor een regionale CAO ondersteunen en verder willen uitwerken. Ik zie een Brainport  CAO voor me waarin bovenop de bestaande CAO’s in de bedrijven (o.a. Philips, NXP) en de sector (Metalektro en Metaal & Techniek)  aanvullende afspraken gemaakt worden over begeleiding van werk naar werk, het onderling uitwisselen van personeel en de gevolgen voor het pensioen bij een overstap. Daarnaast zou zo’n overkoepelende afspraak ook inzicht moeten geven in de lappendeken van afspraken van de deelnemende bedrijven om zodoende voor de werknemers in de Brainport duidelijkheid te geven over  de overeenkomsten maar ook over de verschillen  van de diverse arbeidsvoorwaardelijke arrangementen. Ik ga om te beginnen op korte termijn het gesprek aan met mijn collega van FNV Bondgenoten om concrete stappen te zetten om tot zo’n CAO te komen. Al heet  de uiteindelijke uitkomst geen CAO maar een raamafspraak het gaat erom dat mensen die in de Brainport komen, weten wat zij arbeidsvoorwaardelijk kunnen verwachten. Wij willen dat naast afspraken die voor Brainport Industries zijn gemaakt ook afspraken gemaakt worden voor 'Brainport Intellectuals'.  

Jörg Sauer