Blog

22 mei 2017 | Co-creatie

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”

In mijn dagelijkse werk krijg ik steeds vaker met co-creatie te maken. Als VHP2 werken we in een technologische omgeving en onze leden hebben in het kader van hun werk ook vaak met co-creatie te maken. Zeker in een omgeving van open innovatie is het de norm om met elkaar tot het beste resultaat te komen. Een voorbeeld van co-creatie dat nog steeds tot de verbeelding spreekt is de Senseo die door Philips in samenwerking met Douwe Egberts is ontwikkeld.

De leidende gedachte van co-creatie is dat je als leverancier niet meer alles zelf bedenkt maar dat je de klanten bij de ontwikkeling van het product en de dienst betrekt om zodoende tot het optimale resultaat te komen.

In de wereld van de arbeidsverhoudingen heeft co-creatie ondertussen ook zijn intrede gedaan en zijn de eerste successen zichtbaar van collectieve afspraken die op basis van co-creatie tot stand zijn gekomen. De Bijenkorf Cao is een bekend voorbeeld maar ook KPN werkt als sinds enige tijd met co-creatie bij de totstandkoming van de Cao.

Recent ben ik bij Philips begonnen om een nieuwe Cao op basis van co-creatie tot stand te brengen. Hiervoor hebben we 2 onafhankelijke procesbegeleiders gevraagd om ons daarbij te helpen.

Half juni begint een kick-off meeting waarbij de werknemers betrokken zijn die zich bereid verklaard hebben om in werkgroepen de thema’s mantelzorg en duurzame inzetbaarheid op te pakken. Het streven is om zoveel werknemers als mogelijk bij de uitwerking van de thema’s te betrekken.  

De VHP2 en de andere vakorganisaties betrekken de leden nauw in dat proces en het is van tevoren duidelijk afgesproken dat de uitkomsten van het co-creatie proces de input vormen voor de Cao-partijen. De totstandkoming van de uiteindelijke Cao gebeurt nog steeds met de vakorganisaties en Philips. Onze leden hebben het laatste woord over de te maken afspraken.

De VHP2 staat op het punt om professionals nieuwe en andere diensten aan te bieden. De plannen daarvoor zijn uitgewerkt maar de kern is dat we alles wat we nu en in de toekomst willen gaan doen in samenspraak doen met de professional waarvoor we ons inzetten. Ook dat is een vorm van co-creatie waarvan we overtuigd zijn dat die ons kan helpen om de juiste dingen te doen.

Persoonlijk ligt mij deze manier van werken omdat het uitgaat van het verbinden van belangen en het zoeken naar de overeenkomsten in plaats van het uitvergroten van de verschillen.