Blog

5 februari 2013 | Demotie

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”

Nadat de bestuursvoorzitter van Capgemini een paar weken geleden via de pers aangekondigd heeft van een groep werknemers een salarisverlaging te vragen, was DEMOTIE een tijd lang het gesprek van de dag.

Een deel van de reacties hield niet veel meer in dan de stereotiepe Pavlov reacties als: Oudere werknemers zijn inderdaad te duur en Deze aankondiging is een onderdeel is van de totaalvernietiging van de oudere werknemer.

Gelukkig waren veel reacties op deze aankondiging wat genuanceerder. De VHP2 heeft ook een meer genuanceerd beeld over demotie; ik leg dat graag uit.

Inmiddels zijn veel bij de discussie betrokkenen het erover eens dat de aankondiging van Capgemini geen voorstel tot demotie inhield maar dat het een vraag om een loonoffer was. Dat dit loonoffer in overgrote mate bij oudere werknemers terecht zou komen wordt door Capgemini gerechtvaardigd met de bewering dat de productiviteit van deze groep niet (meer) in verhouding staat tot het salaris.

Door deze insteek wordt de focus gericht op de aard en de inrichting van het Nederlandse beloningssysteem. Men is het in brede kring erover eens dat in de inrichting van het salarisgebouw een beginnende werknemer in verhouding tot zijn productiviteit relatief te weinig verdient. Dit wordt in latere jaren door de periodieke verhogingen gecompenseerd. Dit systeem leidt er toe dat de gemiddelde werknemer rond het 40ste het maximumsalaris behorende bij de functie heeft bereikt. De suggestie om het salaris van werknemers op een gegeven moment te verlagen als de productiviteit afneemt, kan niet los worden gezien van de inrichting van dit beloningssysteem. Los daarvan is het lastig om de productiviteit van individuele werknemers te meten. Algemeen erkend wordt dat veel oudere werknemers een afnemende snelheid door een toegenomen ervaring en inzicht compenseren. Een onderzoek verricht door TNO over de productiviteit van oudere werknemers gaat uitgebreid op deze vragen in.
Demotie moet in mijn ogen iets zijn waartoe een werknemer in overleg met zijn werkgever zelf kan gaan besluiten. Er zijn in mijn ogen tal van situaties denkbaar waarbij een werknemer op een gegeven moment minder zware verantwoordelijkheden wil dragen en om die reden een minder zware functie accepteert met een daarbij behorend lager salaris. In deze individuele afweging staan wij onze leden met raad en daad terzijde. Op het collectieve vlak zullen wij randvoorwaarden moeten creëren die voor voldoende waarborgen zorgen. Wij gaan als VHP2 deze gesprekken niet uit de weg.

Capgemini heeft met haar boute uitspraken de knuppel in het hoenderhok gegooid. Het enige voordeel hiervan is dat het “taboe” om over demotie te spreken doorbroken is.