Blog

8 januari 2016 | Dialoog

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”

In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao bij NXP is een afspraak opgenomen over Mantelzorg. We hebben een nulmeting afgesproken over het thema werk en mantelzorg en het aantal mantelzorgers binnen het bedrijf. De uitkomsten van de nulmeting zullen binnen het bedrijf worden gedeeld, waarna er in overleg tussen NXP, OR en vakbonden nader beleid zal worden ontwikkeld. Dit beleid is gericht op het bevorderen van de dialoog tussen werknemer en leidinggevende en dient mogelijkheden te bieden tot het verrichten van maatwerk.

Tijdens een ledenvergadering over de Cao zei een lid dat hij binnen NXP in zijn situatie goede afspraken kon maken. We constateerden met elkaar dat Mantelzorg geen onderwerp is waar een “one size fits all” aanpak mogelijk is.

Het in juist nodig om met elkaar in dialoog te gaan om tot goede afspraken te komen. Het resultaat van zulke afspraken zijn vaak i-deals. I-deals zijn unieke afspraken over werk, ontwikkeling en arbeidsvoorwaarden die medewerkers met hun leidinggevende maken.

Als VHP2 gaan wij voor collectieve afspraken die ruimte bieden voor maatwerk. Onderwerpen als duurzame inzetbaarheid en mantelzorg lenen zich daar prima voor. Het is de kunst om een raamwerk te schetsen dat medewerker en leidinggevende houvast biedt om daarbinnen tot maatwerk afspraken te komen.

De dialoog is dan het middel om tot deze afspraken te komen. Het woord dialoog is een samenstelling van de Griekse woorden (logos, woord, taal, rede) en (dia, door). Dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend aan een dialoog is dat er tijdens het gesprek betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Naar elkaar luisteren is misschien wel het belangrijkste kenmerk van een goede dialoog. Een ander kenmerk van dialoog is evenwicht.

Belangrijk zijn de drie letters LSD Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Dit is dé basis voor een goede dialoog. Als je écht luistert hoor je wat er gezegd wordt, niet wat je hoopt of denkt te horen. Samenvatten doe je met je eigen woorden. Zo weet de ander dat je geluisterd hebt. Met open vragen kun je de standpunten van de ander nog beter doorgronden.

Om dit te doen helpt het enorm om OMA thuis te laten. OMA staat voor Oordelen, Meningen en Aannames. Deze staan een goede dialoog namelijk vaak in de weg.

In veel gevallen verloopt de dialoog tussen collega’s onderling of tussen werknemer en leidinggevende prima. Uit ervaring weet ik dat karakters soms niet goed samen gaan of dat door een opeenstapeling van gebeurtenissen een open dialoog onmogelijk lijkt. In deze situaties kun je gerust contact opnemen met de VHP2. We luisteren dan naar je verhaal en kunnen samen kijken wat de beste strategie is om het gesprek aan te gaan of opnieuw op gang te brengen. Dit alles vanuit de overtuiging dat je zolang je met elkaar in gesprek bent het beste resultaat bereikt.