Blog

21 september 2016 | Een nieuw concept

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”

Half september was ik met mijn collega Casper bij een nazomerborrel bij Linxx. Naast de bijbehorende borrel werden de deelnemers uitgenodigd om voor een vraagstuk een oplossing te bedenken. Hoe gaan we om met het verschil tussen werknemers en zelfstandige professionals binnen een Cao.

Het was inspirerend om te zien hoeveel creatieve oplossingen met elkaar bedacht werden. Een voorbeeld van een creatief idee is de naam voor diegene die zowel werknemer als zelfstandige is: “SOLOPARTNER”. Ik neem aan dat Linxx alle input gebruikt om over het concept hybride werknemer binnen een Cao verder na te denken.  

Op dezelfde dag stond in het FD een artikel waarin Piet Fortuin, de voorzitter van CNV Vakmensen, stelde dat CNV Vakmensen vanaf volgend jaar bij elke Cao traject alle werknemers zal betrekken en niet alleen de eigen leden.

Hoewel hij dat eerder al had gezegd maakt hij dat nu heel concreet. Ik vind dat gedurfd en kan het alleen daarom al waarderen. Persoonlijk was ik eerder over een soortgelijk idee informeel in gesprek met de AWVN. Om dat idee echter in de praktijk om te zetten was de tijd helaas nog niet rijp.

Waar het standpunt van CNV op neerkomt is dat je als vakorganisatie bij collectieve trajecten belangrijk werk levert maar dat de exclusiviteit van ons werk voor leden ter discussie gesteld mag worden. Bovendien leert de ervaring dat juist het betrekken van meer werknemers tot een toename van het aantal leden kan leiden.   

Naast de collectieve belangenbehartiging bieden bijna alle vakorganisaties individuele ondersteuning op allerlei gebieden (loopbaan, juridisch, belasting, etc.). Helaas wordt ook dat aanbod nog onvoldoende herkend waardoor de ledenaantallen bij de meeste vakorganisaties dalen.

Om die reden is de VHP2 een project (VHP2020) gestart om tot een nieuw aanbod te komen. Het gaat daarbij in de kern om het vinden van een nieuw concept voor een relevante werknemersorganisatie. Kijk naar de update over het project in onze nieuwsbrief.

Om zelf meer inzicht te krijgen hoe men tot een nieuw concept kan komen ben ik met een leergang conceptueel denken gestart. Ik ben nu 2 weken met die materie aan het stoeien en ik vind het heel interessant maar ook lastig omdat het een heel andere manier van denken betreft.

Een definitie: Conceptual thinking is the ability to understand a situation or problem by identifying patterns or connections, and addressing key underlying issues. Conceptual thinking includes the integration of issues and factors into a conceptual framework. It involves using past professional or technical training and experience, creativity, inductive reasoning, and intuitive processes that lead to potential solutions or viable alternatives that may not be obviously related or easily identified.

Ik hoop dat deze leergang kan bijdragen om het concept van de nieuwe VHP2 aan te scherpen. Ik nodig iedereen uit om met mij over een vernieuwend concept mee te denken.