Blog

24 april 2014 | Flexibiliteit en ondernemerschap, het nieuwe paradijs?

Frans van der Reep
blog email

Een van de effecten van internet en sociale media is dat het vormen van communities en groepen van gelijkgestemden veel gemakkelijker en daarmee goedkoper is geworden. Daarmee overvleugelt internet de hiërarchie als tool om samenwerking te creëren. Je ziet dit nu gebeuren tussen individuen maar ook binnen en tussen bedrijven. De echte revolutie wordt daarmee denk ik dat bedrijven steeds meer 'projecten' worden, tijdelijke samenwerkingen van professionals die samen iets moois maken, net zoals bijvoorbeeld nu al films tot stand komen. Flexibiliteit als voorwaarde voor continuïteit.


Internet creëert in die redenering the personal age. Iedereen is aan zet in zijn eigen leven en dient als een marktkoopman zijn eigen waren te kennen en aan te prijzen. Wie niet gezien is, hoe getalenteerd ook, is weg. Internet dwingt zo tot ondernemerschap. Vaste structuren en vast banen zitten in die visie in de weg om snel te scoren.


Dat heeft nogal wat consequenties. We gaan het meemaken.


De vraag die we ons moeten stellen is of we dit nu echt willen met zijn allen. Europa als één grote zakenbank runnen, met een focus op korte termijn eigenbelang, heeft maatschappelijk nogal wat gevolgen. Al die flexibiliteit heeft ook een schaduwkant en die is echt niet zo inspirerend. Die schaduwkant is een grote knip tussen hen voor wie een plek is in de community en voor wie dit niet zo is. Ik hoop dat we politiek die piranha economy vermijden en kiezen voor een compassionate capitalism.


Voor wie niets te bieden heeft aan de community is er geen plaats. Niet iedereen is een ondernemer. Wil jij tot je 70e in de supermarkt werken, zoals vele ouderen in de USA wel moeten, omdat hun pensioen niet toereikend is?


Flexibiliteit en meer accent op (persoonlijk) ondernemerschap heeft een schaduwkant. Nederland verhardt daarmee in een hoog tempo en de maatschappij wordt nog meer uitsluitend door het economisch perspectief geordend.


Ik zou al diegenen die nu pleiten voor flexibiliteit en meer ondernemerschap dit graag als gedachte meegeven. Al die flexibiliteit, wat mij betreft minder inspirerend. Voor de meesten althans. De flexibiliteit biedt je een de kans om in te stappen. Waarde is namelijk meer dan economy. Naast een kans om in te stappen ontstaat ook een Kans om een ander voor te dragen die het zelfs beter kan. Dat wordt pas de uitdaging van deze eeuw! Betekent wel meer zelfinzicht creëren en een ander een mooie positie kunnen gunnen. Uit je oermechanismes van overleven stappen dus!