Blog

26 september 2014 | Nieuw ontslagrecht

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”

Wat betekent het nieuwe ontslagrecht voor sociale plannen?

We staan aan de vooravond van een ingrijpende verandering van het ontslagstelsel.

Het goede nieuws is dat vanaf 1 juli 2015 iedere werknemer bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding. Het slechte nieuws is dat de hoogte van de transitievergoeding beduidend lager is dan de veel toegepaste 'kantonrechtersformule'.

De leidende gedachte achter het nieuwe ontslagrecht is om 'vast minder vast en flex minder flex' te maken. Een belangrijk uitgangspunt achter de wetgeving is dat als werkgevers goedkoper werknemers kunnen opzeggen dat zij dan eerder bereid zouden zijn om werknemers in dienst te nemen.

Tegenover de lagere ontslagvergoeding staat dat door het nieuwe ontslagrecht bedrijven eerder flexwerknemers in vaste dienst moeten nemen. Uit een SEO onderzoek: De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers blijkt dat toenemende langdurig flexibele arbeid negatieve gevolgen voor de werknemers heeft.

Als VHP2 zien wij dat werkgevers bij gesprekken over een sociaal plan proberen voor te sorteren op het nieuwe ontslagrecht. Het komt erop neer dat deze bedrijven proberen de hoogte van de af te spreken ontslagvergoeding te verlagen. Hun redenering is simpel; de sociale partners waren het eens over een lagere ontslagvergoeding en daar zullen wij ons aan conformeren.  

Laat ik gelijk eerlijk zeggen dat het huidige stelsel zeker niet perfect is. Als werkgevers de UWV route bewandelden hoefden zij geen enkele vergoeding te betalen, terwijl ondernemingen die de kantonrechter inschakelden een (forse) ontslagvergoeding opgelegd kregen. Het MKB maakte vooral gebruik van de UWV route terwijl grotere ondernemingen eerder voor de kantonrechter kozen.

Daarnaast hebben de hoge ontslagvergoedingen tot immobiliteit bij werknemers geleid. Werknemers met veel dienstjaren veranderden niet meer van werkgever omdat zij daarmee hun vermeende aanspraken op een ontslagvergoeding kwijt raakten.

Feit blijft dat de nieuwe regels voor veel werknemers tot veel lagere vergoedingen bij ontslag leiden. Als VHP2 stellen wij de komende tijd alles in het werk om met werkgevers afspraken te maken waarbij rekening gehouden wordt met zowel de huidige vergoedingen als ook de nieuwe wettelijke regels. Leden voor wie de nieuwe afspraken van toepassing zijn zullen wij bij de totstandkoming nauw betrekken.