Blog

23 oktober 2017 | Pensioenactualiteiten

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”

Kort geleden had ik een overleg over de pensioenregeling bij CoorsTek in Uden (voorheen Philips Lighting Uden). Naast de vertegenwoordiger van het pensioenfonds PGB was ik de enige pensioendeskundige aan tafel.

Ik word elke keer heel enthousiast als ik over pensioen kan praten. Tegelijkertijd merk ik hoe lastig het is om deze ingewikkelde materie aan de meeste werknemers uit te leggen.Om het voor de aanwezigen tot de kern terug te brengen maakte ik een simpele quote: “Hoe meer geld je inlegt hoe meer pensioen je later eruit kunt halen.”Dat vond een van de deelnemers een mooie simplificering van de complexe werkelijkheid.

Natuurlijk is de rekenrente van belang om de waardering van de pensioenverplichtingen te bepalen en de stijging van de levensverwachting leidt ook automatisch tot een toename van de verplichtingen. Maar of je nu premie via een premiesystematiek inlegt of via een opbouwsystematiek maakt aan het einde niet zo heel veel uit. Vandaar mijn quote dat de hoogte van de inleg (en het rendement daarop) voor een overgroot deel de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering bepaalt.

De discussie over de rekenrente en de manier waarop de premie wordt vastgesteld houdt de gemoederen al heel lang bezig.   Daarom ga ik nu in op de stand van zaken van het overleg binnen de SER over een nieuw pensioenstelsel.

  • In 2014 is aan de SER gevraagd om advies te geven over de Toekomst van het Pensioenstelsel.
  • In zijn eerste advies (februari 2015) onderzocht de SER een viertal pensioenvarianten gericht op versterking en ontwikkeling van het pensioenstelsel. De variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling kwalificeerde hij als “interessant maar onbekend”.
  • De SER heeft dit nieuwe type pensioencontract vervolgens nader verkend en verder ingevuld in de Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling (mei 2016). Hij heeft dit pensioencontract ook vergeleken met andere varianten. De onbekende variant is zo meer bekend geworden en bleek nog steeds interessant.
  • Daarna is nog een tussenvariant onderzocht maar in het voorjaar 2017 is gebleken dat de partijen binnen de SER niet tot overeenstemming konden komen.

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord tot afschaffing van de doorsneesystematiek besloten maar heeft de bal over de inrichting van een ander pensioenstelsel bij de sociale partners gelegd. Mijn verwachting is dat het nog enige tijd kan duren voordat de partijen hier uit komen, als ze dat überhaupt lukt.

Ondertussen is eind 2016 besloten om de pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018 naar 68 jaar te verhogen. Dat betekent dat het pensioen dat men vanaf die datum opbouwt pas met 68 jaar tot uitkering komt. Uiteraard kan men ervoor kiezen om dat pensioen eerder te laten ingaan, maar voor elk jaar dat men het pensioen eerder laat ingaan wordt de pensioenuitkering voor dat deel dan met een bepaald percentage gekort (circa 6-8 % per jaar).

Voor oudere werknemers heeft deze aanpassing niet zoveel impact omdat deze groep het overgrote deel van hun pensioen met de rekenleeftijd 65 jaar heeft opgebouwd. Sinds 1-1-2014 is de richtleeftijd 67 en per 1 januari volgend jaar dus 68 jaar.

Op 13 december 2017 organiseert de VHP2 een netwerkbijeenkomst met verschillende thema’s. Een van de thema’s die we met onze gasten bespreken is pensioen. De gerenommeerde columnist en pensioenautoriteit Theo Gommer zal zijn visie op het pensioenstelsel over het voetlicht brengen.

Wie over deze blog met mij van gedachten wil wisselen kan bellen (06-52698581) of mailen (jorg.sauer@vhp2.nl). 

20 oktober 2017

Jörg Sauer