Blog

26 augustus 2013 | Philips CAO 2013

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”

In week 26 is het de VHP2 gelukt om samen met de andere vakorganisaties en Philips een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO te bereiken.  In onze nieuwsbrief kun je de details van onze afspraken vinden.

Het resultaat geeft in mijn ogen blijk van evenwichtige afspraken. Het is in deze economisch lastige tijden een signaal dat het mogelijk is om goede afspraken te maken die recht doen aan de belangen van de werknemers en de werkgever.

Onze inzet was om een salarisverhoging af te spreken die tot koopkrachtbehoud bij de werknemers van Philips zou leiden en daarnaast wilden wij voor onze leden afspraken maken die de duurzame inzetbaarheid van vooral oudere werknemers zou bevorderen. Verder waren wij ons ervan bewust dat de huidige pensioenregeling op de lange termijn niet houdbaar zou zijn.

De wens van Philips was vooral om het risico van de boekhoudkundige verplichting van de  pensioenregeling voor de balans van Philips te verminderen.

Voor het technisch ingewikkelde onderwerp van de pensioenregeling hadden wij een paritaire werkgroep gevormd die in een half jaar tijd  aanbevelingen aan het CAO-overleg deed om tot een nieuwe pensioenregeling te komen.

Tijdens het CAO-overleg en in de werkgroep heeft de VHP2 laten zien dat zij belang hecht aan een constructief overleg waarin wij vooral naar de feiten hebben gekeken en zonder dogmatische oogkleppen op zoek zijn gegaan naar pragmatische oplossingen voor de verschillende deelgebieden.

De uitkomst van het overleg laat zien dat het ons is gelukt om zowel  onze inzet als ook de inzet van de werkgever met elkaar te verbinden. Het is uiteindelijk aan de leden om de gemaakte afspraken te bekrachtigen. Wij zullen de afspraak in ieder geval positief aan onze leden voorleggen. In augustus gaan wij met de leden in gesprek waarbij  wij vooral de pensioenafspraken gedetailleerd zullen toelichten.

05 juli 2013 Jörg Sauer