Blog

23 oktober 2015 | Veerkracht

Jörg Sauer Jörg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken….”

Sinds een jaar beheren de sociale partners bij Philips een fonds van 7,5 miljoen Euro. Dat fonds moet werknemers ondersteunen om hun arbeidsmarktpositie te verstevigen. Het fonds draagt de naam resilience@work of in het Nederlands veerkracht@werk.

De naam van het fonds benadrukt waar het in onze ogen om te doen is. Het gaat erom dat werknemers veerkrachtig reageren als de loopbaan zich anders ontwikkeld dan verwacht. Het fonds borduurt voort op afspraken die wij met Philips in de afgelopen jaren hebben gemaakt. Het doel is om de arbeidsmarktpositie van Philips werknemers te versterken.

Tegen het licht van actuele ontwikkelingen bij Philips (o.as. de splitsing) en op de externe arbeidsmarkt spraken wij af dat extra investeringen nodig zijn. Het doel van het fonds is dat in 2018 de werkzekerheid van werknemers, zowel in- als extern, is vergroot doordat werknemers:

1)            Inzicht hebben en houden in hun arbeidsmarktpositie

2)            Weten van welke producten en diensten ze gebruik kunnen maken en

3)            Concrete stappen hebben gezet om geschikt te blijven voor de veranderende eisen die de functie/omgeving aan hen stelt en daarmee ook hun in- en externe arbeidsmarktpositie versterken.

Het is op dit moment zo dat veranderingen elkaar in een snel tempo opvolgen en dat vereist een flexibele, veerkrachtige en pro-actieve mindset.

Om dat te bereiken willen we de huidige activiteiten die gericht zijn op het versterken van de arbeidsmarktpositie van werknemers en de van-Werk-naar-Werk aanpak uitbreiden. Het gaat dan niet alleen om het aanbieden van tools en instrumenten maar het zal moeten leiden tot een bedrijfscultuur die werknemers richting en ruimte biedt om hun persoonlijke doelen te verwezenlijken. Dat vereist niet alleen een nieuwe infrastructuur maar ook een nieuwe verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling waarbinnen partijen elkaars rol en die van werknemers (h)erkennen.

De afspraak met Philips om de arbeidsmarktpositie van werknemers te versterken verdient navolging. Juist door de naam veerkracht aan het fonds te geven willen wij laten zien waar de activiteiten van het fonds zich in essentie op richten.

In 2015 lag de nadruk op een verbeterd aanbod van de Philips e-miles 2015, het op brede schaal promoten van de Philips-employability-experience, het organiseren van Living-Labs, het organiseren van Leerambassadeurs en het verbeteren van de huidige “Van werk naar werk” aanpak.

In 2016 zullen we op de ingeslagen weg door gaan maar hebben wij ook de ambitie dat iedere werknemer bij Philips een up-to-date CV heeft. Daarnaast willen bezien of het aanbieden van individuele opleidingsgelden de arbeidsmarktpositie van werknemers kan helpen verbeteren. We zullen in 2016 proberen ook in andere ondernemingen onder het motto “Goed voorbeeld doet volgen” dergelijke afspraken te maken.