Cao-onderhandelingen PostNL

Op 20 april jl. hebben de vakorganisaties VHP2, FNV, BVPP en CNV met PostNL een principe akkoord gesloten over de CAO PostNL.Voor het eerst maakte Young PostNL deel uit van de vakbondsdelegatie van VHP2.  De inzet van de VHP2 en YoungPostNL was er met name op gericht op vernieuwing van de CAO, flexibilisering van arbeidsvoorwaarden en meer aandacht voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers. In het akkoord, dat met een positief advies wordt voorgelegd aan de VHP2 leden, komt hiervan een aantal zaken terug.

Naast het feit dat loonsverhogingen in procenten in plaats van centen zijn afgesproken (1,5% over 15 maanden), is de afspraak gemaakt dat zowel differentiatie als flexibilisering van de CAO voor de komende onderhandelingen wordt bestudeerd met de intentie om de volgende CAO (ingaande 1 april 2017) een stuk flexibeler en modern te maken. In het principe akkoord is  door de inzet van de VHP2 /Young PostNL-delegatie een verdere stap (bovenop de al bestaande CAO a la Carte afspraken) richting flexiblisering gezet. De mogelijkheid wordt geboden aan medewerkers om vakantiedagen te kopen en (met als bestedingsdoel Opleidingen) vakantiedagen te verkopen.
Er is veel rumoer geweest over de voorstellen van PostNL die met name voor het productiepersoneel, maar ook voor andere groepen bij PostNL een behoorlijke verslechtering in arbeidsvoorwaarden zou betekenen. Naast voorstellen van de kant van PostNL om afbouw- en garantieregelingen TOT en aanpassingen in de TOT-vensters door te voeren ook zaken die VHP2-leden en Young PostNL-ers zouden raken zoals verslechteringen in de tegemoetkoming woon-/ werkverkeer. Vandaar dat leden van FNV, BVPP en CNV een Zwartboek aan de directie hebben aangeboden om druk uit te oefenen zodat die voorstellen van tafel zouden gaan. Na verschillende overlegrondes hebben de vakorganisaties met PostNL een principe akkoord kunnen afsluiten waarin veel van de voorstellen van PostNL niet is terug gekomen dan wel in gematigde vorm.
Voor de volledige tekst van het principe akkoord zie hier

 Volgende week stellen wij jullie in de gelegenheid om over het akkoord jullie stem uit te brengen.

 Voor vragen en/of opmerkingen kan je contact met ons opnemen: 040-2116222 of info@vhp2.nl

 

 

Andre Tumelaire

Casper Vaandrager

maandag 25 april 2016

vorige  terug naar overzicht