Cao overleg NXP

Eind januari heb ik jullie over de stand van zaken met betrekking tot de Cao geïnformeerd. Afgelopen vrijdag 19 februari hebben we met NXP een aangepast onderhandelingsresultaat afgesproken waar alle 4 vakorganisaties zich in kunnen vinden. Het is ons gelukt om de looptijd van de Cao, samen met een derde Cao-verhoging,  te verlengen. Hierdoor komt het resultaat in lijn met het recente principeakkoord uit de Cao Metalektro. Het nieuwe resultaat houdt in dat jullie 6,25 % verhoging krijgen in een periode van 39 maanden.

 Looptijd / Salaris

 Het onderhandelingsresultaat betreft een CAO voor de duur van 39 maanden. Deze CAO treedt in werking op 1 juli 2015 en loopt van rechtswege af op 1 oktober 2018.

Vakgroepen 70 en lager:

* 1 januari 2016 een gedifferentieerde structurele CAO-verhoging van 2 %

* 1 maart 2017 een gedifferentieerde structurele CAO-verhoging van 2,3

* 1 maart 2018 een gedifferentieerde structurele CAO-verhoging van 1,95 %

Vakgroepen 80 en 90:

Sinds 1 april 2015 wordt voor deze vakgroepen de geïntegreerde merit-matrix toegepast. De nieuwe merit-matrix is bijna afgerond maar het komt erop neer dat per 1-4-2016 2,75 % voor de merit-matrix beschikbaar is en per 1-4-2017  3,00 % voor de merit-matrix beschikbaar is. Per 1-4-2018 zal 2,75 % voor de merit matrix beschikbaar zijn. Zodra de definitieve verdelingssystematiek bekend is zal ik die met jullie delen.

 Overige afspraken

 Ten opzichte van het onderhandelingsresultaat van december 2015 blijven alle overige afspraken over duurzame inzetbaarheid, mantelzorg etc. ongewijzigd.

 De garantieregeling pensioen

 Doordat de huidige garantieregeling sinds 2015 niet meer door PME kan worden uitgevoerd is met NXP aan oplossing gewerkt om werknemers voor het verlies in de toekomst te compenseren. Afgesproken is dat NXP het voorstel aan de vakorganisaties stuurt. Als vakorganisaties beraden wij ons vervolgens over de wijze waarop wij dat voorstel bij de leden onder de aandacht brengen.

 Ledenraadpleging

 Ik verstuur op korte termijn een stemformulier waarop je je stem over het aangepaste resultaat kunt uitbrengen. Als je over deze nieuwsbrief nog vragen hebt dan kun je gerust contact met ons opnemen.

 

 

dinsdag 23 februari 2016

vorige  terug naar overzicht