Cao overleg NXP

In december heb ik jullie over het onderhandelingsresultaat voor een Cao bij NXP geïnformeerd. Begin januari heb ik zowel in Eindhoven als Nijmegen ledenvergaderingen georganiseerd. Jullie kregen ook de gelegenheid om je stem over het bereikte resultaat uit te brengen.

Een overgrote meerderheid (92 %) heeft met het bereikte onderhandelingsresultaat ingestemd.

Tijdens de ledenbijeenkomsten is over het feit gesproken dat FNV en CNV zich inmiddels van het resultaat hebben gedistantieerd. Jullie lieten mij weten dat jullie willen dat de vakorganisaties zoveel als mogelijk gezamenlijk blijven optrekken en dat we alles in het werk moeten stellen om tot een gezamenlijke Cao te komen bij voorkeur met alle vakorganisaties.

Vandaag heb ik aan NXP middels deze brief de uitslag van de leden raadpleging meegedeeld.

Het sociaal plan

Afgelopen dinsdag lieten mijn collega’s van FNV en CNV weten dat de hun leden met het onderhandelingsresultaat voor het sociaal plan hebben ingestemd. VHP2 en De Unie leden hebben al in een eerder stadium positief over het sociaal plan gestemd. Dit bericht betekent dat we op korte termijn tot ondertekening van het sociaal plan kunnen overgaan.

De garantieregeling pensioen

Enige tijd geleden lieten wij jullie weten dat het ons niet is gelukt om tussen vakorganisaties en NXP afspraken te maken over de wijziging van de garantieregeling pensioen. NXP liet in een eerder stadium weten dat zij bij geen akkoord eenzijdig een vervangende maatregel zouden uitvoeren. Nu blijkt dat NXP voorlopig niets doet.

Samen met de andere vakorganisaties beraden wij ons op een manier om dit dossier weer vlot te trekken. Ik zal jullie zodra hierover nieuws te melden is informeren.

Hoe nu verder?

Ik verwacht op korte termijn een reactie van NXP met een voorstel om uit deze impasse te komen. We houden jullie in ieder geval op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Je kunt deze nieuwsbrief gerust aan collega’s doorsturen die belangstelling hebben voor het werk dat we doen.

 

 

 

 

vrijdag 29 januari 2016

vorige  terug naar overzicht