Cao overleg NXP

Begin januari heb ik gevraagd om je stem uit te brengen over een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao. Inmiddels hebben we de looptijd tot 1-10-2018 verlengd en op 01-03-2018 een verhoging van 1,95 % aan het eerdere resultaat toegevoegd. Om die reden vraag ik nogmaals om je stem over dat nieuwe onderhandelingsresultaat uit te brengen.

 In de vorige Cao, is een employability budget ter beschikking gesteld door NXP. Daarmee kan aan een medewerker een tegemoetkoming in de kosten van een opleiding die bijdraagt aan de   ontwikkeling of ondersteuning van een nieuwe loopbaan binnen of buiten NXP, worden toegekend. Dit employability budget moet worden gezien als een extra   ontwikkelingsbudget naast het reguliere NXP opleidingsbudget (zie art. 10.2.7. van de NXP CAO 1 april 2012 – 1 juli 2015).

 In de CAO is afgesproken dat de scholingsverzoeken worden beoordeeld door een paritaire toetsingscommissie. De 4 vakorganisaties willen op korte termijn 2 werknemersleden voordragen. Als je hiervoor belangstelling hebt kun je dat in de enquête kenbaar maken.

 

dinsdag 1 maart 2016

vorige  terug naar overzicht