Cao overleg Philips

Beste VHP2 lid bij Philips,

In onze nieuwsbrief van november jl. nodigde ik jullie voor ledenvergaderingen in Best, HTC en Drachten uit. De ledenvergaderingen werden goed bezocht en ik kreeg tijdens de ledenvergaderingen veel feedback.

Tijdens de ledenvergaderingen bespraken we de onderwerpen die we met onze Cao-commissie hebben voorbereid. De VHP2 Cao-commissie bestaat uit Jan Prinsen, Wouter Doornekamp, Mark Kurvers en Michael van Hartskamp.

Tijdens de ledenvergadering is gesproken over:

  • Het voorstel van Philips om tot de volgende Cao middels co-creatie te komen.
  • Het idee om vooruitlopend op een vernieuwde Cao, een Cao af te spreken zonder al te veel     inhoudelijke wijzigingen.
  • Het Annual Incentive Plan en de VHP2 visie op variabele beloning namelijk een winstdelingsregeling.

Zowel de input van onze Cao-commissie als ook de input van de leden tijdens de ledenvergaderingen hebben tot de voorstellenbrief geleid zoals ik die gisteren naar Philips heb gestuurd. Vandaag voeren we hierover met Philips overleg. Na afloop van het overleg zal ik jullie middels een nieuwsbrief over de uitkomsten informeren.

maandag 16 januari 2017

vorige  terug naar overzicht