Cao Philips lighting

Half oktober liet ik je weten dat Philips Lighting met de vakorganisatie een eigen Lighting Cao wil afspreken. Ik kreeg hierover van veel leden instemmende reacties.

Zoals aangekondigd heeft onze Cao-commissie Lighting Salters   tijdens een aantal bijeenkomsten de belangrijkste onderwerpen voor het Cao-overleg met Lighting op papier gezet. Deze onderwerpen vind je in onze concept voorstellenbrief.

Het wordt jouw Cao en om die reden horen wij graag of jij je in deze voorstellenbrief kunt vinden en of je nog aan- of opmerkingen hebben die wij zouden moeten meenemen.

Op 30 november jl. was een eerste verkennende overleg met Lighting. Het was een zeer constructief overleg in een prettige sfeer. De onderwerpen die Lighting inbracht sloten voor een groot deel aan op de thema’s die de VHP2 namens haar leden in gedachten heeft. Het verdere overleg moet uitwijzen in hoeverre het ons lukt om jou belang op het belang van Lighting aan te laten sluiten.

woensdag 14 december 2016

vorige  terug naar overzicht