Cao Philips lighting

In april hebben we met Philips en Philips Lighting een overgangsdocument afgesproken. Een van de bepalingen in dat document was dat zolang Philips de meerderheid van de aandelen van Philips Lighting in handen heeft de meest recente Cao Philips op de werknemers van Lighting van toepassing zou zijn.

Deze bepaling is op de traditie gebaseerd dat de Philips Cao op alle ondernemingen van Philips van toepassing is waarin Philips 50 % of meer van de aandelen in handen heeft.

Enige tijd geleden heeft Philips te kennen gegeven dat, hoewel Philips waarschijnlijk nog het hele jaar 2016 de meerderheid van de aandelen van Lighting in handen heeft, het zowel Lighting als Philips de wens geuit om vanaf 1 januari 2017 2 aparte ondernemingscao’s te willen afspreken.

Vandaag op 17 oktober bespraken wij dat ook met Lighting en werd ons gevraagd om een addendum te ondertekenen waarin staat dat Lighting vanaf 1 januari 2017 met ons een eigen Cao wil afspreken.

Met de VHP2 Cao-commissie van Lighting is dat voornemen al verkend en zien wij eerder kansen om maatwerk voor Lighting te verrichten in plaats van obstakels.

In de bijlage vinden jullie het addendum. Ik ga ervan uit dat jullie het met mij eens zijn dat het goed is als we samen met Philips Lighting een eigen Cao gaan afspreken. Mochten jullie daar anders over denken of hierover nog vragen hebben dan kun je gerust met Gerard mij contact opnemen.

Op 7 november as. is met Lighting een informeel vervolgoverleg gepland over de nieuwe Cao. Samen met de leden van onze Cao-commissie ga ik het overleg voorbereiden. Het moet een Cao voor jullie worden en daarom stel ik het op prijs als jullie mij onderwerpen aanreiken die wat jullie betreft in een Lighting Cao aan de orde moeten komen. Op 7 november gaan we ook data voor het formele overleg afspreken.

jorg.sauer@vhp2.nl / 06-52698581

vrijdag 21 oktober 2016

vorige  terug naar overzicht