Cao Philips lighting

Op 28 april jl. heeft de VHP2, net als de overige vakorganisaties, getekend voor de overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd over de arbeidsvoorwaardelijke consequenties van de verzelfstandiging van Philips Lighting (zie bijlage).

We hebben daarbij wel als enige vakvereniging een voorbehoud gemaakt om het verlies van het aandelenspaarplan gecompenseerd te krijgen. Omdat het langer zou duren om de overeenkomst aan te passen heeft Philips het volgende aan ons bevestigd:

“VHP2 heeft daarbij uitdrukkelijk aangegeven dat de ondertekening onder voorbehoud plaats vond. VHP2 ziet graag een compensatie voor het feit dat het aandelenspaarplan niet langer van toepassing is. Van de zijde van Philips is toegezegd dat zal worden onderzocht of een aandelenspaarplan wordt ingesteld door Lighting in de situatie dat de verzelfstandiging wordt gerealiseerd door middel van een beursgang.

Er kunnen twee situaties ontstaan:

-              Door Philips en Lighting wordt toegezegd dat, na de verzelfstandiging door middel van een beursgang, door Lighting een aandelenspaarplan wordt aangeboden aan haar medewerkers. In dat geval komt dit tegemoet aan de gevraagde compensatie door VHP2 en wordt het voorbehoud voor de ondertekening opgeheven;

-              Philips en Lighting zeggen niet toe dat er een aandelenspaarplan voor de medewerkers van Lighting komt na een beursgang. In dat geval zal nader overleg met VHP2 plaatsvinden over de gevraagde compensatie.”

Naast deze afspraak met de VHP2 is Philips het volgende met de COR van Lighting overeen gekomen:

“Aandelenplan; de intentie van de bestuurder is te komen tot een aandelenplan dat vergelijkbaar is aan het huidige aandelenspaarplan zoals dat thans geldt.”

Philips heeft op 3 mei jl. in de pers bekend gemaakt dat Philips Lighting een Amsterdamse beursnotering gaat krijgen. Inmiddels hebben we bevestiging gekregen dat het de intentie is van Philips Lighting om na de verzelfstandiging door middel van een beursgang en zodra de eigen CAO wordt ingevoerd, te komen tot een aandelenplan dat vergelijkbaar is met het aandelenspaarplan zoals dat thans geldt.

Hiermee hebben we maximaal aan jullie verzoek tegemoet kunnen komen. We gaan binnenkort een voorlichtingsbijeenkomst over de werking van het aandelenspaarplan organiseren. Jullie krijgen hierover te zijner tijd een uitnodiging. Voor andere input of vragen zijn we beschikbaar. 

 

woensdag 4 mei 2016

vorige  terug naar overzicht