Cao Philips lighting

In april hebben we met Philips en Philips Lighting een overgangsdocument afgesproken. Een van de bepalingen in dat document was dat zolang Philips de meerderheid van de aandelen van Philips Lighting in handen heeft de meest recente Cao Philips op de werknemers van Lighting van toepassing zou zijn.Deze bepaling is op de traditie gebaseerd dat de Philips Cao op alle ondernemingen van Philips van toepassing is waarin Philips 50 % of meer van de aandelen in handen heeft.

Enige tijd geleden heeft Philips te kennen gegeven dat, hoewel Philips waarschijnlijk nog het hele jaar 2016 de meerderheid van de aandelen van Lighting in handen heeft, het zowel Lighting als Philips de wens geuit om vanaf 1 januari 2017 2 aparte ondernemingscao’s te willen afspreken.

Vandaag op 17 oktober bespraken wij dat ook met Lighting en werd ons gevraagd om een addendum te ondertekenen waarin staat dat Lighting vanaf 1 januari 2017 met ons een eigen Cao wil afspreken.

Met de VHP2 Cao-commissie van Lighting waarin naast Gerard Lokhoff ook Bart Salters plaats heeft is dat voornemen al verkend en zien wij eerder kansen om maatwerk voor Lighting te verrichten in plaats van obstakels.

In de bijlage vinden jullie het addendum. Ik ga ervan uit dat jullie het met mij eens zijn dat het goed is als we samen met Philips Lighting een eigen Cao gaan afspreken.

dinsdag 25 oktober 2016

vorige  terug naar overzicht