Fluor en Stork

De overname door Fluor heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid bij de Stork bedrijven in Nederland en Fluor en Stork zullen de bestaande arbeidsvoorwaardenregelingen en arbeidsverhoudingen binnen Stork respecteren en continueren. Dat is de belangrijkste afspraak die gemaakt is in het Sociaal Protocol Stork Fluor waarover de vakbonden deze week overeenstemming hebben bereikt met beide partijen.

Fluor is voornemens van de Stork bedrijven een zelfstandige divisie te maken binnen het Fluor concern, onder leiding van de huidige CEO van Stork Arnold Steenbakker en direct vallend onder de CEO van Fluor Corporation. Op wereldniveau zullen de onderhoud- en operations activiteiten van Fluor aan de Stork groep toegevoegd worden, maar in Nederland leidt dit niet tot veranderingen. Ook het hoofdkantoor blijft in Nederland. Op wereldniveau verwacht Fluor groei te kunnen realiseren door de combinatie van activiteiten. Stork zal grotere en complexere projecten kunnen aannemen, ook in markten waar Stork op dit moment nog niet actief is.

Rol vakbonden en ondernemingsraad bij overname

Het SER-besluit Fusiegedragsregels verplicht bedrijven om voorgenomen overnames te melden bij de vakbonden en een adviesaanvraag in te dienen bij de ondernemingsraad. De melding aan de vakbonden is bedoeld om de belangen van de werknemers te beschermen bij overname en de vakbonden in de gelegenheid te stellen hun oordeel uit te spreken over de voorgenomen overname. Daarbij kijken de vakbonden met name naar gevolgen voor werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van werknemers. De centrale ondernemingsraad wordt gevraagd te adviseren over de beoogde transactie, de voorgenomen financieringsstructuur en eventuele wijzigingen in de zeggenschapsstructuur. Daarbij kijkt men naar de belangen van het bedrijf en de werknemers.

Dit traject loopt nog. Namens de COR zijn een flink aantal vragen voorgelegd aan partijen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Casper Vaandrager

 

maandag 25 januari 2016

vorige  terug naar overzicht