Metalektro Cao

Zoals jullie weten is het Cao-overleg in april 2015 vastgelopen en proberen werknemers sindsdien via allerhande acties de werkgevers ervan te overtuigen dat zij aan de wensen van vakorganisaties tegemoet moeten komen.

Eind vorig jaar verkenden de sociale partners, via informeel overleg, de mogelijkheden om het Cao-overleg te hervatten. Dit resulteerde in een voorstel van de FME van 11 januari jl. waar wij inmiddels op hebben gereageerd door middel van een brief van 13 januari jl. De andere vakorganisaties hebben op soortgelijke wijze geantwoord. Zoals jullie in onze reactie kunnen lezen zullen wij de komende tijd in eerste instantie met onze Cao-commissie en daarna evt. in nog te plannen bijeenkomsten met jullie in gesprek gaan over de ontstane situatie.

De Cao Metalektro geldt voor alle werknemers in de Metalektro. Dat houdt echter ook in dat werknemers die in ploegendienst werken of op hogere leeftijd zwaar lichamelijk werk moeten verrichten andere wensen hebben dan werknemers die in een kantooromgeving werken zoals jullie.

De FME heeft veel van de wensen die met name door FNV en CNV zijn ingebracht over o.a. zeggenschap over arbeidstijden en verlofopname, tot nu toe onvoldoende gehonoreerd.

Wij horen de komende tijd graag wat jullie van het gewijzigde voorstel van de FME vinden. Tegelijkertijd laten we jullie alvast weten dat we als 4 vakorganisaties gezamenlijk tot een Cao resultaat moeten komen. Het is de VHP2 helaas niet gelukt om de inkomensgrens van € 91.000,- waarboven geen Cao-verhoging gegeven moet worden van tafel te krijgen. Het is ons daarentegen  wel gelukt om de indexatie  van deze inkomensgrens te regelen. Dit met ondersteuning van FNV en CNV. Andersom verwachten FNV en CNV dat wij hen steunen als het gaat om o.a. de eisen voor meer zeggenschap over arbeid en vrije tijd.

We zullen jullie de komende tijd over de vervolgstappen nader informeren maar horen in eerste instantie graag jullie reactie.

zaterdag 23 januari 2016

vorige  terug naar overzicht