NXP CAO

De NXP CAO heeft een looptijd tot 1 juli 2015. Ik wil jullie over de status van het CAO overleg en de inzet van de VHP2 informeren. Jullie krijgen dit bericht niet meer van Titia Gubbels omdat Titia sinds 1 april jl. niet meer voor de VHP2 in verband met het vinden van een andere uitdaging. Om die reden ga ik vanaf nu opnieuw jullie belangen bij NXP behartigen.   

In de afgeslopen weken heb ik contact gehad met jullie CAO commissie om de gewenste inzet voor het aankomende CAO overleg in hoofdlijnen te verkennen. Met deze input heb ik concept voorstellen gemaakt.  Theo van der Lee die tot nu toe de NXP-leden in het overleg met NXP vertegenwoordigde behoort tot RF Power en zal zodoende binnenkort niet meer voor NXP werkzaam zijn. Herman Verkerk uit Nijmegen heeft zich bereid verklaart om voortaan de contactpersoon in Nijmegen te willen zijn en hij zal naast mij de onderhandelingsdelegatie van de VHP2 bij NXP vormen.

De belangrijkste onderwerpen voor jullie CAO commissie zijn:

•             Behoud van koopkracht

•             Duidelijke afspraken over de investeringen in de duurzame inzetbaarheid van werknemers

•             Een sociaal vangnet

•             Reparatie duur en opbouw WW 

Het CAO overleg zal half juni as. van start gaan. Voordat ik de conceptvoorstellen in definitieve voorstellen omzet wil ik graag de input van onze leden op de door de commissie voorbereide onderwerpen.

Jörg Sauer

vrijdag 29 mei 2015

vorige  terug naar overzicht